Ny chef för svenska OMLT i Afghanistan

Överste Gunnar Söderström har tagit över som chef för svenska OMLT i Afghanistan. Vid en ceremoni på Camp Mike Spann lämnade tillförordnade brigad-OMLT chefen, överstelöjtnant Stig-Olof Skott över till sin efterträdare.

Övlt Skott med sin efterträdare öv Söderström i bakgrunden Foto: Mats Silfver, FS14

Gunnar Söderström började sin militära bana i infanteriet och har bland annat hunnit med att vara regementschefchef inom ingenjörstrupperna och kavalleriet. Han kommer närmast som chef för Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå.

 

- Detta blir min första mission i utlandsstyrkan så man kan säga att det blir en sen debut, säger överste Söderström som ser fram emot att jobba tillsammans med den afghanska armén. Mentorering annorlunda mot vad jag har gjort tidigare, fortsätter han. Jag är ju van att som chef ta ansvar. Här ligger ansvaret hos killen jag skall stötta att på bästa möjliga sätt att få allting att fungera. En sak har jag insett redan nu, och det är att allting tar tid. Man måste ha tålamod i det här jobbet, sammanfattar överste Söderström.

 

Gunnar Söderström kommer att fungera som chef över de svenska OMLT-officerarna på Camp Mike Spann och kommer till vardags vara mentor åt den högsta brigadledningen i den första, och för närvarande enda, brigaden i den 209. afghanska armékåren. OMLT är en förkortning som uttyds: Operational Mentoring and Liasion Teams (Operativa mentors- och samverkansteam).

 

En OMLT-officer fungerar som mentor åt en eller ett antal afghanska officerare och har som uppgift att ge stöd och råd i allt från planering till genomförande. Det ställer höga krav på social kompetens samt erfarenhet att militärt stabsarbete.

 

Utöver de svenska officerarna tjänstgör även officerare från bland annat Tyskland, Norge, Makedonien och Kroatien inom OMLT. På Camp Mike Spann finner man också gott om amerikaner så det är en riktigt multinationell miljö som de svenska officerarna och soldaterna verkar i.

 

Text: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer FS14

 

Bild: Mats Silfver, FS14