Miljö i fokus på campen

Matrester och plastflaskor hör inte hemma i samma återvinningskärl. Svenska styrkan i Kosovo vill vara föredöme och sortera sopor – då behövs en miljö- och hälsoskyddsofficer på Camp Victoria.

Anna Eriksson jobbar som EHO på KS17. Foto: Hannah Larsson

Det finns ett gäng feta grisar i Gracanica. Deras mat är nämligen svenska styrkans lunch- och middagsrester.
KS17:s miljö- och hälsoskyddsofficer (EHO), Anna Eriksson, myser när hon får höra det.

– Sverige är föregångare i världen vad gäller källsortering. Kosovo är ett vackert land och det finns ett civilt system för sophämtning. Men ändå ligger det sopor här och var. Vi kan hjälpa till och visa att man kan se avfall som en resurs och använda det till exempelvis förnyelsebar energi, resonerar hon.

Allt tas omhand
För svenska kontingenten, SWECON, är källsortering lika viktig i Kosovo som hemma i Sverige. Återvinningsmaterialet från huvudförläggningen Camp Victoria i Ajvalija tas omhand av lokala entreprenörer.

– Det som sorteras – glas, papper, metall, plast, wellpapp, batterier och farligt avfall – går till återvinning och antingen energi- eller materialåtervinns, säger Anna Eriksson.

Som EHO ansvarar hon för miljöfrågor och förebyggande hälsoarbete vid SWECON, men även för insatsen i Tchad. Trots att länderna ligger i skilda världsdelar, finns ett gemensamt problem som i Kosovo kommer att bli allt påtagligare ju varmare det blir – vattenbristen.

Vatten källa till konflikt
– Brist på vatten är en källa till konflikt. Vi är här för att hjälpa, inte ta deras naturresurser.
Redan ransoneras pristinabornas vatten på så sätt att det stängs av under delar av dygnet. För att bidra till att spara det så värdefulla vattnet, kommer det under KS17:s tid i Kosovo att införas recirkulation av vatten från spolplattan där militära fordon tvättas.

– Vattnet går genom en oljeavskiljare och återanvänds. Det är onödigt att tvätta bilar i vatten med dricksvattenkvalitet.
Kranvattnet på campen tilläggskloreras och avhärdas. Anna Eriksson tar prover varje månad och har hittills konstaterat att det är av god kvalitet. Dricksvatten finns buteljerat på flera avhämtningsplatser på förläggningen.

På hennes ansvar ligger även kontroll av hygienen i köket, som sedan mitten av april drivs av en entreprenör, och avloppsreningen. Camp Victoria har egen anläggning med så stor kapacitet att den även tar emot finska campens avlopp.

Tidigare har Anna Eriksson arbetat på kommunal förvaltning inom samma område, och tycker att hon inom Försvarsmakten får stort gehör för miljöförbättrande åtgärder.

– Här ser jag omedelbara resultat och får jobba på att hitta lösningar som inte redan finns. Särskilt hälsoarbetet tas på allvar eftersom det handlar om att ha ett högt stridsvärde på förbandet.

Hannah Larsson
Press- och informationsofficer

Fotnot: Att miljö- och hälsoskyddsofficer förkortas EHO beror på att vi i SWECON använder oss av engelska tjänstebeteckningar. EHO utläses Environmental- and Health Officer.