Medics vardag i UNMOGIP

Det är ett tag sedan det senaste reportaget i vår serie "Missionen i det dolda" lades ut på sidan och under tiden har mycket hänt.

Medevac-övning i Bhimber. Foto: Försvarsmakten

Mordet på förra premiärministern Benazir Bhutto, valet till ny regering och flera bombattentat i hela landet som riktats främst mot officiella installationer och i de nordvästra delarna även mot videobutiker, barberare som klipper skägget på männen, flickskolor och annat som inte är lämpligt enligt vissa gruppers traditioner och lagar. Hundratals människor har dödats eller skadats under strider mellan säkerhetsstyrkor och militanta grupper eller vid självmordsattentat.

Efter bombattentaten i Lahore och mot en internationell restaurang i Islamabad där en person dödades har vår rörelsefrihet begränsats. Vi känner dock ingen stor oro eller något hot mot oss och livet i Islamabad går vidare.

UNMOGIP kör på med sin övervakning av läget i Kashmir som lyckligtvis inte påverkats så mycket av oroligheterna i övriga Pakistan. Diskussionerna står emellertid stilla mellan nationerna avseende Kashmirkonflikten. Vi kommer att som normalt öka aktiviteterna nära Line of Control nu när våren kommer och de för vintern oåtkomliga områdena blir möjliga att nå.

Vår viktiga länk till vårt välbefinnande i missionen är vår Medic. Den tjänsten tillsätts alltid av en svensk och i nuläget tjänstgör kapten Henrik Bucht på den posten. I följande reportage beskriver Henrik om livet som Medical Assistant i UNMOGIP.

Bo-Ivan Robertsson
Chef Svenska Kontingenten UNMOGIP


Kapten Henrik Bucht.

Som Medical Assistant i UNMOGIP är jag ensam medicinskt ansvarig för drygt 300 personer. Dessa personer är militärobservatörer, all internationell personal och alla anhöriga. Mina arbetstider är 7:00- 15:00 varje dag, med jour dygnet runt.  Jag är den som är stationerad i Islamabad hela året, även när vårt HQ (högkvarteret) flyttar till Srinagar (Indisk Administrerade Kashmir) under sommaren. Detta har både för och nackdelar. Den stora fördelen är att jag alltid finns nära min familj samt de andra svenska familjerna. Jag blir till och från därför spindeln i nätet, vad gäller spridning av information angående säkerhet och att kontakten hålls med alla. Nackdelen är att det kan bli rätt enformigt att hela tiden vara stationerad på samma ställe, men å andra sidan är jag en av de få som får besöka alla fältstationer.

Innan jag kom ner till missionsområdet trodde jag att det skulle vara mycket sjukvård, men insåg snabbt att denna tjänst är mer administrativ. Varje dag är det olika rapporter som skall skickas till FN i New York. Några exempel på ansvarsområden som ska rapporteras vidare är planen vid en pandemi av fågel influensa (contingency plan avian influenza). Om det är någon som undrar var all Tamiflu finns, så är den hos mig här i Pakistan! Ett annat ansvarsområde (fokal point) är för HIV/AIDS inom UNMOGIP. Welfare delen ligger också under mitt ansvar. Det handlar i stort om att arrangera välkomst- och avskedspresent till observatörerna, medverka till att det finns kabel-tv, kockar, träningscyklar, bänkpress osv. Sådant som får observatörerna att även må psykiskt väl under deras vistelse på fältstationerna, friskvård helt enkelt!

Som Medical Assistant så sitter jag även med i styrelsen i PX (post store), vår lilla affär där vi kan inhandla sådant som inte går att få tag på här i Pakistan.  Jag sitter också i styrelsen för FN klubben, vårt vattenhål med pool, bar och restaurang.

Jag håller första hjälpen utbildning för alla våra observatörerna och våra Pakistanska chaufförer. Denna vår har vi utökat vårt samarbete med den svenska ambassaden här, vilket varit mycket givande. Jag har varit där för första hjälpen utbildning och hjälpt dem med uppdatering av mediciner och akutväskor.

Den medicinska delen i mitt arbete handlar i stort om:
  • Akutfall
  • Medicinsk rådgivning  
  • Vaccinationer
  • Beställa mediciner
  • Uppdatera medicinlistor, medicinförråd, akutväskor
  • Kontinuerligt besöka läkare/ hålla kontakten med de läkare som vi listat hos oss på Unmogip
  • Vid behov följa med personal till läkare/sjukhus
  • Utvärdera de olika CMH (combined military hospital) i vårat AOR

Förutom militärobservatörernas personliga hälsa ligger det också i mitt ansvar att se över deras arbetsplats ur medicinsk synvinkel. Den tyngsta vikten ligger i att se över hygienen och rutiner för dessa på fältstationerna så att dessa är acceptabla. Att medicinundersökningar görs för personalen på stationerna.

Min tid som här i Pakistan lider snart mot sitt slut och jag ser tillbaka på ett fantastiskt händelserikt och lärorikt år, som jag kommer att minnas för resten av mitt liv. Att få bo i ett annat land, arbeta med människor från hela världen, ger ett nytt perspektiv på livet som jag rekommenderar varmt!

Henrik Bucht