Löneavdrag för otillåten bestraffning

En officer vid Göta ingenjörsregemente Ing 2 straffas med löneavdrag för att han agerat olämpligt mot en värnpliktig.

I samband med en muntlig tillrättavisning greppade mannen tag i en värnpliktigs fäktjacka. När den värnpliktigt protesterade beordrades han in ett fordon. Sex kilometer från förläggningen släppte officeren av den värnpliktige, som till fots fick ta sig tillbaka till förbandet.

Detta var en otillåten disciplinär åtgärd, slår Försvarsmaktens personalansvarsnämnd fast, och konstaterar att officeren uppvisat bristande ledarskap och allvarligt åsidosatt vad som åligger honom i hans ställning som yrkesofficer. Straffet för mannen blir 25 procents löneavdrag i tio dagar.

Vid samma sammanträde behandlades ett ärende rörande en man anställd vid Försvarsmaktens logistik, som från en dator på arbetsplatsen besökt hemsidor med pornografiskt innehåll. Påföljden, där nämnden också väger in att mannen varit olovligt frånvarande från arbetet, blev 25 procents löneavdrag under tre dagar.