Kvartermästaren smörjer det dagliga livet

En QM, kvartermästare, ser till att det dagliga livet flyter i en militär förläggning. Vid Camp Star i Abéché har 37-årige Jonas Bohman det ansvaret.– Ett roligt servicejobb, som dessutom är helt avgörande för att förbandet ska fungera, säger han.

Jonas Bohman är en av två QM vid TD01. Den ende i Abéché. Han ser till att det dagliga vardagslivet på Campen i Abéché fungerar som det ska. I arbetsuppgifterna ingår bland annat inköpsturer till den lokala marknadsgatan i centrala Abéché. Foto: Mats Laggar/TD01

En kvartermästare får stå i stort och smått. I Tchad får han också se till att posten delas ut, att toaletterna städas, att toalettpapperet inte tar slut och att det impoviserade PX:et, kiosken,  kan hålla öppet. Allt detta innbär oftast långa arbetsdagar – i sandmättade vindar i 40-gradig hetta.
– Man måste vara beredd på att ta i. Mycket att göra, långa dagar och verkligen hela arbetsveckor. Men det är roligt. Jag gillar att ta människor och att ge service. Varje dag får jag "kvitto" på att jag gjort en insats – eller inte, säger han.

Många praktiska frågor
Grunden i jobbet är att uppfylla behoven av underhåll – som mat, vatten, sopsortering och hygien fungerar på det vardagliga planet.
– Det kanaliseras många dagliga och praktiska frågor till en QM. Jag håller i mycket av det praktiska som gör att soldaten kan fungera i sitt jobb. Har vi toapapper för dagen? Om inte får jag helt enkelt fixa fram det, säger han.
Ett sätt att fixa saker är att köpa in förbrukningsmaterial lokalt.
– Ett bra sätt att även bidra ekonomiskt till den plats vi verkar i. Dessutom blir det billigare än att beställa varorna från Sverige, säger Jonas.

Veckan efter ankomsten till Abéché  har inte all förbrukningsmateriel kommit på plats. Jonas Bohman besöker den centrala marknadsgatan i Abéché.
– Jag vill främst kolla vad som finns att köpa – och vad vi kan ha nytta av i framtiden. Det är också bra att få komma utanför campen och att knyta direkta personliga kontakter med eventuella leverantörer. I dag har jag hittat soppåsar, toalettpapper, sopkvastar och tvättmedel. En bra inköpsdag, säger han.

Ingen livsstil
Jonas trivs med livet i utlandsstyrkan. Han vet vad han talar om. Vistelsen i Tchad blir hans totalt sjätte i utlandsstyrkan. Till vardags arbetar han vid posten i Göteborg.
– För mig är missioner ingen livsstil. Det passar jag mig noga för. Istället är det möjligheten att bryta av mot det vardagen i Sverige som ger mig mycket. Jag har heller ingen egen familj eller barn att tänka på, vilket gör det lättare för mig.
Jonas mamma är död sedan en tid. Pappan fyller snart 80 år.
Han har slutat oroa sig för mig efter alla mina utlandsuppdrag. Visst undrar han över hur jag har det i Tchad, men situationen är inget som stressar upp honon, säger Jonas.

Jonas ser gärna att fler uppmärksammar och överväger att söka de olika specialistuppgifter som finns i en utlandsstyrka.
– Allt är inte bara vapentjänst, kut och krut. Andra kompetenser behövs lika väl i ett förband - och dessa uppgifter är också de skarpa, nödvädiga och lika riskfyllda. Ett förband måste, exempelvis, alltid ha tillgång till vatten, mat, drivmedel och hygienmöjligheter. Utan detta skulle ett förband inte fungera. Någon måste se till att detta finns och fungerar, säger Jonas Bohman.