KS17 tog befälet i Kosovo

Camp Victorias paradplan fick återigen göra skäl för sitt  namn. Med pompa och ståt avtackades KS16 – nu har Livgardet och KS17 tagit befälet för den svenska Kosovostyrkan.

Överstelöjtnant Lars Gerhardsson har fått ansvaret för svenska Kosovostyrkan av KS16:s kontingentschef Olof Johansson. Foto: Hannah Larsson/KS17

Efter några veckors avlösning och "prao" har KS17 nu formellt tagit över det operativa ansvaret för den svenska KFOR-styrkan, och det skedde med stort allvar och stor stolthet på söndagen. Inför överlämningen rådde febril städiver på campen. Sista putsen gavs på kängorna och ljudet på sambandsutrustningen skruvades ned för att inte störa talen.

Den högsta militären i det område som Sverige ansvarar för, irländske brigadgeneralen Gerry Hegarty, talade vid överlämningsceremonin om hur nöjd han var med de svenska soldaterna som får respekt av såväl Kosovos befolkning som militära kolleger.

Väl förberedda
När svenska fanan gick från det hemvändande förbandet KS16 via dess chef överstelöjtnant Olof Johansson till kontingentschefen för KS17 Lars Gerhardsson, var det symbolen för att ansvaret för insatsen som pågått sedan 1999, nu övergått till nästa styrka i stafetten. Överstelöjtnant Gerhardsson berättade för brigadgeneral Hegarty och övriga internationella gäster om förbandet:
– Första gardesbataljon ansvarar för säkerheten vid kungliga slottet och i vår expertis ingår strid i urban miljö. Vi är väl förberedda och har tränat för den här uppgiften i ett och ett halvt år.

KS16 var med om Kosovos självständighetsförklaring. En del av KS17:s ansvar är göra tillvaron i Europas nyaste land säker och trygg för alla dess invånare. Inför denna uppgift har svenska kompaniet, B-Coy, inte behövt arbetsträna särskilt länge. Bara timmar efter ankomsten till missionsområdet var soldaterna i full färd med att lösa fasta uppgifter som att vakta klostret i Gracanica, bemanna Camp Victorias gate och kontrollera fordon i nattliga så kallade vehicle checkpoints, VCP:er. Det gäller också att kunna orientera sig i det svenska ansvarsområdet i centrala Kosovo.

Informell överlämning
Under veckan som gått har fler funktioner kommit igång. Huvudförrådet förser campen med materiel. Fältpostchefen och -kassörskan har ansvar för post och pengar – även på söndagar. Den kranke har tillgång till Victoria health station. Sjuksköterskan Mats Hanssons grupp hade en informell överlämning redan på lördagen då den tog över ansvaret från föregångarna i KS16.
– De hade en personlig avskedsceremoni, sade ett par ord och överlämnade en flagga.

Nu känns det lite pirrigt i magen, medger han.
– Det kommer att kännas bättre efter att vi har varit ute på några larm och känner till rutinerna och hur kommunikationen med andra nationer fungerar och vilka resurser som ska sättas in, tror han.
Som sagt – KS17 har rivstartat!