Inspektörsresa utreds

En resa med ett Herculesplan från Mazar-i-Sharif till Abu Dhabi ska nu utredas av chefen för insatsledningen, generallöjtnant Anders Lindström.

Bakgrunden är att förre flygvapeninspektören, generalmajor Jan Andersson, kritiserats i Värnpliktsnytt för att ha rest från Afghanistan till Förenade Arabemiraten i ett Herculesplan. Jan Andersson var ensam passagerare på planet.

– Försvarsmakten ska i sin verksamhet alltid sträva efter att nå målen för verksamheten och samtidigt se till att den bedrivs med god hushållning med statens medel, säger Försvarsmaktens generaldirektör Marie Hafström. Detta måste genomsyra hela organisationen.
– Ytterst är det myndighetsledningens ansvar att utforma och upprätthålla den interna kontrollen och ställa tydliga krav. Samtidigt måste chefer på underliggande nivåer ta sitt ansvar för att utföra sina arbetsuppgifter både effektivt och med god hushållning med statens medel.

Chefen för insatsledningen, Anders Lindström, kommer att närmare utreda bakgrunden och omständigheterna kring den aktuella resan och redovisa resultatet till myndighetens ledning.

Förre flygvapeninspektören Jan Andersson kommenterar beslutet om en utredning:
– Flygningen beslutades helt och hållet enligt normala rutiner vid flygtaktiska staben och jag har inget emot att Anders Lindström granskar den.