Insats för så många som möjligt

Om det inte blir någon insats för Nordic Battlegroup vill Försvarsmakten att soldaterna i stället bemannar insatserna i Kosovo och Afghanistan hösten 2008 och våren 2009. De som inte genomför någon insats kommer att av ekonomiska skäl att sägas upp efter Nordic Battlegroups beredskapsperiod.

Snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup står i beredskap för EU-insatser fram till sista juni i år och huvuddelen av soldaterna är anställda till och med 30 november.

Soldaterna är utbildade och samövade för att tjänstgöra utomlands. För att ta tillvara deras kompetens vill Försvarsmakten att de genomför internationell tjänst även om de inte blir i en EU-insats under beredskapsperioden.

– Försvarsmaktens mål är därför att huvuddelen av soldaterna i Nordic Battlegroup ska tjänstgöra i någon av de kommande insatserna i Afghanistan och Kosovo hösten 2008 och våren 2009 säger Göran Mårtensson som är chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.

I höst, efter beredskapsperiodens slut åker de första NBG-soldaterna till Kosovo och Afghanistan och nästa sommar kommer ytterligare en omgång att åka ut.

De som inte kan erbjudas någon befattning i de kommande insatserna kommer att bli övertaliga på grund av arbetsbrist från och med i höst. De kommer inte att ha några arbetsuppgifter efter det att förbandets beredskapsperiod är slut 30 juni, och avvecklingsarbetet med att bland annat ta hand om materielen är genomförd. Hur många soldater som kommer att beröras av arbetsbristen och vilka datum som gäller är ännu inte fastställt.

– En följd av denna åtgärd blir också att Försvarsmakten, som befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, kan spara 20–30 miljoner kronor konstaterar Göran Mårtensson.