”I fredens och frihetens tjänst”

Till tonerna av artilleriregementets marsch under en stekhet sol mottog de närvarande soldaterna och officerarna ur den svenska kontingenten i Afghanistan Natos ISAF-medalj.

Förrådsmannen John får sin ISAF-medalj från kvartermästaren. Foto: Fredrik Bojerud, FS14

Natos Non Artikel 5-medalj delas ut till alla som arbetat för NATO inom ramen för ISAF i minst 30 dagar. Eftersom huvuddelen av den svenska kontingenten tjänstgör cirka sju månader i Afghanistan har soldaterna med råge uppfyllt medaljens kriterier.

 

Medaljens baksida

På medaljens baksida står att läsa:

 

"IN SERVICE OF PEACE AND FREEDOM / AU SERVICE DE LA PAIX ET DE LA LIBERTE" ”I fredens och frihetens tjänst”.

 

Text och bild: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer FS14