Hercules på uppdrag i Tchad

Under fyra dagar har en svensk Hercules, C-130, flugit material åt Eufor och det svenska förbandet i Tchad.– Vi har jobbat hårt. Det har totalt blivit 16 lyft på fyra dagar, säger befälhavaren Roger Möller.

Befälhavare Roger Möller och hans besättning har transporterat materiel för Eufor i Tchad under fyra dagar. Här 6 300 meter över landsbygden i mellersta Tchad. Foto: Mats Laggar

Det är långt mellan Tchadsvenskarnas förläggningsorter N´Djamena och Abéché. 96 mil på landsväg via staden Mongo, eller fyra dagar med lastbilskonvoj. För flygvapnets arbetshäst Hercules tar samma resa knappt två timmar.

– Vi har hjälpt hela Eufor, inte bara svenskarna, att få fram saker. Det har varit i princip fullt i båda riktningarna mellan Abéché och N´Djamena, säger Möller.

Taktiska transporter
För att Eufor ska fungera måste de taktiska transporterna, det vill säga medeldistanstransporterna, mellan Eufor-enheterna i Tchad fungera. Robusta Lockheed C-130 är byggd för just sådana uppgifter.

– Vi har nu lyckats transportera många ton gods till och inom operationsområdet under dessa fyra dagar. Toltalt har vi varit i luften i cirka 42 timmar, säger Roger Möller.

Flygresan från Sverige till Tchad tog 12 timmar. Marschfarten är  normalt 220 knop. På vägen ned mellanlandade besättningen i Thessaloniki i Grekland och i Nidjam i Libyen. Hem krävdes bara en mellanlandning, på Kreta.

Bra för färdigheten
Utlandsuppdrag är något som flygvapnets besättningar ser fram emot.

– Det är nyttigt för oss profesionellt sett. Vi kör enligt alla säkerhetsplaner i osäkra områden och genomför bland annat taktisk inflygning, ett sätt att höja säkerheten vid landning. Det är en brantare inflygning i anslutning till den aktuella och säkrade flygplatsen.

– Vi glidflyger i inflygningen för att minska vår egen infraröda signal. Vi går ned i sju graders vinkel. Det låter inte mycket, men är dubbelt så brant jämfört med en vanlig landning. På alla sätt är utlandsuppdrag ett bra sätt för en besättning att upprätthålla sina kunskaper, säger Roger Möller.