Halvtid för Nordic Battlegroup

I dag har Nordic Battlegroup klarat av första halvan av sin sex månader långa beredskap. Men tre månader återstår ännu innan uppdraget är slutfört:– Fortsätt jobba på. Resan är inte över, uppmanar Anders Brännström, ställföreträdande insatschef i Försvarsmakten, alla soldater i NBG.

Just nu övar NBG:s mekaniserade skyttebataljon på olika platser runt om i landet. Foto: Jesper Tengroth/NBG Combat Camera

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Anders Brännström samtalar med plutonchefen Joakim Axelsson och kompanichefen Arne Askros vid sitt besök i Skövde.
Foto: Jesper Tengroth/NBG Combat Camera
– Vi är mer beredda än någonsin, säger menige Dennis Hall, när NBG genomfört precis halva sin beredskapstid.
Foto: Jesper Tengroth/NBG Combat Camera
Just nu genomför 41. Rapid Reaction Battalion,  NBG:s mekaniserade skyttebataljon, en övning i Revingehed, Karlsborg, Skövde och Boden.

Under två dagar har brigadgeneralen Anders Brännström besökt de deltagande enheterna i Skövde och han är imponerad över det han har sett:
– NBG är väldigt väl rustade för att kunna lösa sina uppgifter. Soldaterna är mycket välmotiverade, professionella och samtränade på ett sätt som jag aldrig varit med om tidigare, säger Anders Brännström.

Nordic Battlegroup, vars uppgift är att under första halvåret 2008 vara EU:s snabbinsatsstyrka, har nu alltså avverkat första halvan av sitt uppdrag. Men Anders Brännström påpekar vikten av att hålla fokus uppe även under den återstående beredskapstiden.
– Inga problem, orken finns, säger menige Dennis Hall på bataljonens stabs- och granatkastarkompani.

Inom tio dagar efter ett beslut om insats ska Nordic Battlegroup kunna vara på plats. Och det är inget problem, i alla fall om man ska tro Dennis Hall:
– Vi är mer beredda än någonsin, säger han.