Gymnasieelever tränar NBG

Under veckans bataljonsövning för Nordic Battlegroup deltar tio stycken elever från medieprogrammet NTI-gymnasiet i Luleå. Elevernas uppgift är att utsätta officerare och soldater för situationer där de får hantera media under övningens alla dagar.– En dubbelriktad utbildningssituation – såväl vi som NBG får mycket bra träning, säger Zakarias Persson, tekniker och hjälplärare vid medieprogrammet.

Gymnasieeleverna satte riktigt hårt tryck mot soldaterna på olyckplatsen, här är det plutonchefen Mattias som svarar på reportrarnas frågor. Foto: Mats Carlsson/I 19

Onsdagsmorgonens övningsmoment var en spelad trafikolycka utanför Boden. Först på plats var soldater ur NBG:s mekaniserade skyttekompani. De arbetade lugnt och metodiskt med stor försiktighet, allt i enlighet med det som de lärt sig under sin utbildning. Vad de inte visste var att en stor mediaanstormning var på väg.

Hårt mediatryck
Tio nyhetstörstande journalister som spelades av gymnasieeleverna kom till olycksplatsen. Ett mycket hårt tryck uppstod mot plutonchefen och hans soldater och de hade vissa svårigheter att bemästra situationen. Eftersom tiden gick lugnade tumultet ner sig och det blev dags för utvärdering.

Pressresa
Mediaeleverna spelade under övningen även en pressresa från Försvarsmaktens högkvarter med representanter ur riksmedia, i resan ingick också övernattning i förläggning. Trosskompaniets personal var de som tog hand pressresan, elever blev utrustade med både kroppsskydd och hjälm.

Examen
Sedan årsskiftet har garnisonens informationsavdelning genomfört utbildning i mediahantering med alla enheter i NBG som utbildas i Boden och Arvidsjaur.
– Bataljonsövningen är något av en examen i den utbildning vi har genomfört med kompanierna. Officerare och soldater som genomgått utbildningen sätts nu ordentligt på prov i situationer där de inte helt förberedda, säger löjtnant Kjell Enquist, utbildningsansvarig för mediaträningen.
– Det här är ett mycket bra sätt att se om soldater och chefer tagit till sig den kunskap de fått och dessutom får gymnasieeleverna riktigt bra praktiska övningsmoment, avslutar Kjell Enquist.