Genusperspektiv i internationella insatser

Biståndsminister Gunilla Carlsson och jämställdhetsombudsmannen (JämO) Anne-Marie Bergström hörde till föreläsarna när Nordic Battlegroup nyligen samlade personal till fortsatt utbildning i genderfrågor vid Ledningsregementet i Enköping.

NBG-chefen Karl Engelbrektsson, JämO Anne-Marie Bergström, biståndsminister Gunilla Carlsson och Gender Adviser Madeleine Jufors. Foto: David Gernes/Combat Camera

Detta var den andra utbildningsdagen inom NBG om betydelsen av ett genusperspektiv i internationella insatser med utgångspunkt i FN:s resolution 1325.
 
– Jag vet att ni arbetar strategiskt med FN:s resolution 1325. Ni har mitt fulla stöd i det arbetet. Den här genderdagen visar hur långt ni har hunnit, sade biståndsminister Gunilla Carlsson.

Hon anknöt också till sina egna erfarenheter av besök i konfliktområden och kontakter med svensk personal i bland annat Afghanistan:

– Väpnade konflikter drabbar särskilt kvinnor och barn. De är de mest sårbara i en konflikt. Därför måste kvinnorna vara med i arbetet för att skapa fred och upprätthålla säkerhet.

– Sverige ligger långt fram i arbetet med FN:s resolution 1325, men det krävs mycket mer arbete. Nordic Battlegroup är ett bra exempel på hur man lär sig implementera och arbeta strategiskt, sade biståndsministern.
 
Madeleine Jufors, som är Gender Adviser, rådgivare till NBG-chefen Karl Engelbrektson i genderfrågor, var nöjd efter utbildningsdagen.

– Vi har arbetat mycket med att lyfta fram FN:s resolution 1325. En viktig utgångspunkt är att kvinnorna i ett insatsområde måste ges stöd och komma med i arbetet för fred och säkerhet. Detta ställer krav på att vi har både män och kvinnor i det egna förbandet, säger Madeleine Jufors.