Försvarsmakten släcker

Försvarsmakten har de senaste dygnen stöttat räddningstjänsten med brandbekämpning på ett flertal platser i landet. I Vårgårda stödjer 15 soldater räddningstjänsten i arbetet med att släcka en brand som började i en ladugård.

32 personer från Försvarsmedicincentrum i Göteborg sattes i går in för att bistå räddningstjänsten med att släcka branden som började i en ladugård i Vårgårda. Elden spred sig snabbt till omgivande skog och mark men är nu under kontroll. Soldaterna har under natten bland annat hjälpt till med att dra fram slang i skogen. Styrkan är nu reducerad till 15 personer.

Även i Skillingaryd, Hagshult och Älmhult har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten, bland annat med bevakning och eftersläckning.

Försvarsmaktens stöd till samhället styrs av den så kallade stödförordningen.