Försvarsmakten lämnar Bosnien

Lördagen 12 april avvecklas det svenska truppbidraget till Bosnien-Hercegovina. Händelsen kommer att markeras med en ceremoni i Sarajevo på lördag. Sammanlagt har över 15 000 svenskar deltagit i Försvarsmaktens insats i landet sedan inledningen 1992.

Ceremonin kommer att genomföras under lördagen på Camp Butmir i utkanten av Bosniens huvudstad Sarajevo. Vid ceremonin kommer även en minneskrans att läggas vid den minnessten som hedrar de svenskar som omkommit under insatsen.
Den svenska styrka som nu avvecklas består av 24 man. De har ingått i EU:s Bosnienstyrka EUFOR-Althea, normalt bara kallad EUFOR. En svenska enheten har ansvarat för två så kallade samverkansgrupper, en i Prjnavor och en i Doboj, i nordöstra Bosnien. Samverkansgrupp har ansvarat för att övervaka säkerhetsläget inom en kommun vardera. Dessutom har ett antal stabsbefattningar bemannats på olika nivåer inom EUFOR.

Inledningsvis deltog svenska soldater som del i FN:s insatser 1992–1995. Från slutet av 1995, då freden slöts i Bosnien deltog Sverige i den Nato-ledda insats som inledningsvis kallades IFOR, Implementation force och efter ett år döptes om till SFOR, Stabilization force. Från april 2004 har den militära fredsinsatsen bedrivits av EU i form av EUFOR-Althea.

Sammanlagt har sju svenskar omkommit under fredsinsatsen i Bosnien.