En marinhistorisk dag på Berga

I dag när solen lyste som allra starkast från en klarblå himmel, kunde man i fjärran skönja ett antal gråmålade fartyg som stävade mot Berga och Amfibieregementet. Dagen är historisk, fartygsförband som lämnade Berga efter försvarsbeslut 2004 är nu åter på väg till Berga. Det är historiskt därför att för första gången ska del av flottan och hela amfibiekåren arbeta sida vid sida från samma ort.

HMS Visborg på väg in för förtöjning. Foto: Kristina Swaan/Amf 1

När fartygen förtöjde hälsades de välkomna av marininspektören, konteramiral Anders Grenstad, cheferna för Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen, överste Jonas Olsson och kommendör Jan Thörnqvist.
– Det här är en bra dag för mig som marininspektör, säger Anders Grenstad. Marinen i Stockholmsområdet får med en samlokalisering en betydligt mer kostnadseffektiv och rationell insatsorganisation.

En samlokalisering medger dessutom att de investeringar som skulle krävas för att Muskö skall fungera som bas för ett militärt fartygsförband inte längre är nödvändiga.

Ombaseringen innebär också en arbetsmiljöförbättring för Fjärde sjöstridsflottiljen, bland annat med anledning av säkrare och bättre transportvägar till Berga. Att försvarsmakten nu börjar lämna Muskö innebär samtidigt att det blir lättare för civila aktörer att etablera sig.

Dagens förtöjning är första steget i Fjärde sjöstridsflottiljens ombasering till Berga. Ombaseringen i sin helhet ska vara klar senast vid årsskiftet. Målet är att huvuddelen redan finns på Berga från september.
– Det är mycket arbete som återstår, men vi ser alla fram emot samlokaliseringen, säger Jonas Olsson.
– Det är många ur min personal som verkligen har sett fram emot denna dag, och nu är vi äntligen här, avslutar Jan Thörnqkvist.