Delföredragning analys av ubåtsljud

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomförde under fredagen delföredragning för Försvarsmakten rörande analysen av två inspelningar från ubåtsjakten i och utanför Hårsfjärden 1982.  Totalt rör det sig om drygt en timmes inspelningar som FOI har fått i uppdrag av Försvarsmakten att analysera.

– Analyser av den sonarliknande mycket korta signalen från den 11 oktober 1982 har genomförts säger marininspektören, konteramiral Anders Grenstad.

Den fördjupade tekniska analysen visar på stora likheter med svensk helikoptersonar, såväl tekniskt som vid taktiskt nyttjande. Den analyserade signalen har ej säkert till alla delar kunnat förklaras, varför kompletterade undersökningar är planerade.

Vidare har inspelningen av ett helt annat ljud, ljudet på 3.47 minuter, från den 12 oktober 1982, analyserats och fältförsök med referensinspelning har utförts. En preliminär slutsats från fältförsöken är att ytfartyg inte kan uteslutas. Förnyade prov kommer att genomföras i syfte verifiera fältförsöken.

Resultaten av analysen kommer i sin helhet att rapporteras till Försvarsmakten 12 maj.

» Lyssna på inspelningen från oktober 1982 (format: mp3, storlek: 9,2 Mb)