Delar av kvalificerat hemligt Artemisdokument offentligt

Den kvalificerat hemliga sekretessen kring slutsatserna och rekommendationerna av den så kallade Artemisutredningen hävdes på fredagen.

– Många frågor är ställda kring vad som hände i Kongo den 13 juli 2003, förklarar chefsjurist Stefan Ryding-Berg. Men genom att stryka namnen i dokumentet går det att offentliggöra slutsatser och rekommendationer.

Av dokumentet framgår att det förekommit tortyr i samband med förhöret av en tillfångatagen yngling, men att "det inte finns något som tyder på att svenska medborgare gjort sig skyldiga till dessa excesser, utan att det är några ur den franska styrkan som genomfört detta."

Chefsjurist Ryding-Berg anser att den svenske chefen på plats handlade riktigt när han tog upp händelsen med sin chef, den franske översten, och därmed följde den så kallade chain of command.

Stefan Ryding-Berg anser dock beslutet att inte rapportera händelsen som ett brott mot de mänskliga rättigheterna vidare till Högkvarteret i Stockholm som felaktigt.