Chefer informeras om läget

Försvarsmaktens ekonomiska situation står i fokus vid det förbandschefsmöte som hålls på onsdagen. Förbandscheferna kommer att få information om det aktuella arbetsläget och tänkbara förändringar i grundorganisationen.

Foto: Försvarsmakten

För att nå balans mellan Försvarsmaktens verksamhet och myndighetens ekonomiska resurser krävs förändringar i grundorganisationen. Det innebär att all verksamhet måste prövas, såväl förmågebredd, grundorganisation som all övrig verksamhet. I arbetet är inget heligt och allt måste ses över.

På onsdagens förbandschefsmöte kommer cheferna att få information om det aktuella arbetsläget. Det som just nu diskuteras i försvarsmaktsledningen, bland annat avseende eventuella förändringar i grundorganisationen, ska så öppet som möjligt redovisas.

Ingen fastställd lista finns över förband som ska läggas ner. Däremot finns ett levande dokument, som beskriver förbandsstrukturen och tänkbara förändringar.

Sammanfattning av förändringar som diskuteras:

Region nord:

 • Luleå garnison avvecklas. En stridsflygsdivision och en basbataljon flyttas till F7.
 • Arvidsjaur avvecklas. Jägarförbanden samordnas istället i Kvarn i Östergötland.
 • Sjöstridskompaniet i Härnösand avvecklas.

Region ost:

 • Uppsala garnison avvecklas. Stridsledningbataljonen och stridsledningsskolan flyttas till Ledningsregementet i Enköping. Utvecklingsenhet luftstrid och flygbefälsskolan flyttas till F 7 i Såtenäs och och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum flyttas till Livgardet i Kungsängen.
 • Visby: Bastropp och sjöstridskompaniet avvecklas.

Region väst:

 • Karlsborgs garnison avvecklas. Specialförbanden flyttas till Såtenäs, underrättelsebataljonen ISTAR flyttas till Kvarn.
 • Såtenäs: Ledningsenhet/stridscentral avvecklas.

Region syd:

 • Eksjö garnison avvecklas. Ingenjörsbataljonen flyttas till Boden och Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, flyttas till Revingehed.
 • Sjöstridskompani Malmö avvecklas.
 • Sjöstridskompani Karlskrona avvecklas.
 • Marinens musikkår i Karlskrona avvecklas.

Utbildningsgrupper inom hemvärnet som avvecklas:

 • Lapplandsjägargruppen.
 • Fältjägargruppen.
 • Västernorrlandsgruppen.
 • Gävleborgsgruppen.
 • Örebro- och Värmlandsgruppen.
 • Södermanlandsgruppen.
 • Bohus-Dalsgruppen.
 • Hallandsgruppen.
 • Norra Smålandsgruppen.

Inte förrän i september väntas konkreta förslag på förändringar presenteras.  

Viktiga datum för Försvarsmaktens underlag till regeringen:

15 maj 2008 Försvarsmakten har i uppgift att svara till regeringen enligt en anvisning från Försvarsdepartementet. Underlaget innehåller en komplettering till det budgetunderlag Försvarsmakten lämnade in tidigare i år. Från 2010 ska vi ha en Försvarsmakt med långsiktig hållbar balans mellan uppgifter och resurser.
13 juni 2008 Försvarsmakten avser rapportera en komplettering till Perp-studien från december.
September 2008 Försvarsmakten förväntar sig att få en anvisning från Försvarsdepartementet inför den inriktningsproposition som är planerad. Försvarsmakten förbereder sig att svara i september och i samband med detta redovisa ett totalt förslag om förändrad grundorganisation.