Brottsplatsundersökning i Afghanistan

Ett brottsplatsundersökningsprojekt som påbörjades i november 2007 har invigts i Mazar-e-Sharif. Det som började med utbildning av 13 afghanska poliser kulminerade den 24 mars med öppnandet av det av Finlands UD:s finansierade projektet i Mazar-e-Sharif.

Stolta medlemmar ur det nya brottsplatsundersökningsteamet vid invigningen i Mazar-e-Sharif. Foto: Harri Saajos

Den existerande kunskapsnivån hos den afghanska polisen var före utbildningen väldigt låg, och kompetensen har varit närmast obefintlig i norra Afghanistan. Enstaka äldre polismän har genomfört utbildning i före detta Sovjetunionen, men den kunskapen har under årens lopp blivit omodern.

Projektet, som koordineras av två finska polisrådgivare, har genomförts i det svensk-finska Provincial Reconstruction Team (PRT) i Mazar-e-Sharifs fyra provinser, och har lett till uppförandet och utrustandet av fyra brottsplatsundersökningscenter.  De två finska polisrådgivarna, varav en är Jari Levanoja, ansvarar för utbildningen och projektets praktiska arbete.

Jari Levanoja säger att projektet är lyckat:
– Projektets resultat är uppmuntrande eftersom kunskaperna redan har använts i utredningar av brott begångna i PRT Mazar-e-Sharifs region. En utvärdering av hela projektet kommer att göras efter 12 månader.

Risto Tuominen