Besök i Tchad

Den svenska Tchadstyrkan har under några dagar haft besök av flottiljamiral Odd Werin.– Det var varmare, dammigare och faktiskt säkrare än vad jag förväntade mig att det skulle vara i Tchad, säger Werin.

Flottiljamiral Odd Werin och kommendör Jonas Wikström är nöjda med vad de sett och upplevt under besöket i Tchad. Foto: Mats Laggar/TD01

Under fyra dagar har Odd Werin, ställföreträdande chef för marinens taktiska stab, och Jonas Wikström besökt TD01 i Tchad. De återvände till Sverige i helgen.

– Jag ville bilda mig en egen uppfattning om situationen och uppleva hur det verkligen är att verka i denna tuffa miljö. Jag har fått med mig mycket nyttigt hem till Sverige. Jag har också upplevt att det inte är så otryggt i Tchad som det ibland framställs i media. Otrygghet är inte den generella bilden på de ställen där vi svenskar är förlagda, säger han.

Han tycker att det svenska förbandet gör en stor arbetsinsats.
– Jag har på plats kunnat konstatera att vi står längst fram inom Eufor i Tchad. Vi har en operation i full uppbyggnad, vi bygger camper och samtidigt löser vi skarpa uppgifter, säger han.

Resan har gett honom, som ansvarig för den nationella ledningen, flera svar och frågeställningar att jobba vidare med.
– Bara att få uppleva detta klimat, denna natur och denna värme ger kunskaper om – och förståelse för – hur det är att verka i området. Andra lärdomar jag dragit är att det är långt mellan svenskarna i N´Djamena och Abéché. Det råder brist på transporter, samtidigt måste dessa transporter fungera, inte minst för leave-verksamheten. Detta är sådant som det är viktigt satt konstatera och ta med hem till Sverige för att jobba vidare med, säger Werin.

– Och vart jag än kommer får jag lovord över svenskarnas insatser. Det är samstämmigt, från Eufors operationshögkvarter i Paris till högkvarteret här i Tchad. Jag får höra att vi är "på" och "framåt". Det känns oerhört bra för mig att höra. För mig står det klart att förbandet vill lösa uppgifter – trots enkla förhållanden. Stämningen är god och upprädandet är proffsigt. Detta ska förbandet ha all heder över, säger amiral Odd Werin.