Artemisutredning offentlig

Försvarsmakten offentliggör stora delar av utredningen om händelsen under Operation Artemis 2003.– Handlingen har sekretessprövats och kan nu lämnas ut, även om vissa delar även fortsättningsvis omfattas av sekretess, säger Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg.

Händelserna under Operation Artemis 2003, där Försvarsmakten utrett iakttagelser av ett förhör genomfört av fransk personal på den fransk-svenska campen i Kongo, har väckt stort intresse de senaste veckorna. Efter förfrågningar från enskilda att få ta del av Försvarsmaktens utredning, har rapporten nu sekretessprövats av Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg.

Ursprungligen betecknades handlingen kvalificerat hemlig. Vid prövningen framkom att handlingen nu inte innehåller uppgifter som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

I vissa delar består emellertid sekretessen. Det gäller uppgifter om förhållanden som rör den franska militära styrka som deltog i Operation Artemis.

Utredningen innehåller också uppgifter om personer i de svenska specialförbanden som deltog vid operationen.
– Det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar skada för rikets säkerhet om dessa uppgifter lämnas ut. Därför omfattas också de av sekretess, säger Stefan Ryding-Berg.

Utredningen blev klar i december 2007.