Ambassadör besöker Camp Star

Sveriges ambassadör i Tchad, Robert Rydberg, besökte den svenska delen av TD01 vid Camp Star i Abéché under lördagen. Rydberg ville komma för att få en uppfattning om verksamheten.

Under en heldag besöktes det svenska förbandet i Abéché av den svenske ambassadören i Tchad, Robert Rydberg – i vit skjorta. Här i samspråk med chefen för den svenska Tchadstyrkan, Peder Ohlsson. Foto: Mats Laggar/TD01

– Jag vill veta hur förbandet har det, hur det går och fungerar hitintills. Jag har tidigare besökt de svenska delarna i N'Djamena, säger Rydberg.

Ambassadören har sitt tjänstekontor vid UD i Stockholm, men besöker Tchad ofta. Cirka en gång i månaden. Det tidsbestämda specialuppdraget är direkt kopplat till TD01:s närvaro i Tchad.