Värdefullt internationellt utbyte

Under två dagar vajar den österriskiska flaggan bland de svenska på Södra skånska regementet P 7. Det är överste Josef Königshofer från den österriskiska militärhögskolan, Theresianische Militärakademie, som är på besök. Syftet är att planera inför ett längre besök av österrikiska kadetter i höst.

Josef Königshofer tittar närmare på stridsfordon 90. Foto: Anja Edvardsson

Fyra blivande officerare kommer att vara i Sverige under cirka en månad.
- Jag vill att de ska vara i en pluton var, en och en. Och efter att de kommit in i arbetet vill jag att de ska vara med och göra det ni gör, på ert sätt. Jag vill att de ska få ta ansvar och utveckla sitt ledarskap. De ska inte vara någon börda för er, säger Königshofer.

Han förklarar också varför samarbetet över nationsgränserna är så viktigt.
- Utomlands arbetar vi tillsammans. Det finns mycket vi inte kan lära oss i klassrummen, som vi måste lära oss tillsammans.

- För P 7:s del är utbytet värdefullt, menar Krister Forsberg, samordningsansvarig.

- Vi har haft flera internationella utbyten tidigare. Det är både lärorikt och roligt. Och bara en så enkel sak som att de värnpliktiga och anställda under en period kommer att tvingas tala engelska betyder mycket, säger han.