Vardag och incidenter

Dagarna i Afghanistan är fyllda av incidenter och vardag. Det är allt från beskjutningar och fastkörningar till misstänkta minor som visar sig vara något helt annat är explosiva.

Foto: Daniel Skoglund

På söndagsförmiddagen når följande meddelande staben: "Tyska enheter har blivit beskjutna utanför flygplatsen. Alla transporter till och från basen stoppas temporärt." Senare rapporter visar att en grupp tyska soldater först blivit beskjutna av ett granatgevär som missat fordonet och slagit ner i terrängen.

Därefter blev den tyska patrull som kallats till platsen beskjuten med eldhandvapen. Ingen moteld gavs. Senare observerades en beväpnad person förflytta sig i terrängen varefter ny eld kom från platsen där personen synts.

Inte heller denna gång besvarades elden. Efter att området genomsökts återgick det mesta till rutin.
Det var en vardagsincident.

På måndagsmorgonen blir en lokal hjälporganisation beskjuten på vägen mellan Mazar-i-Sharif och Shebergan. Den afghan som körde fordonet avlider av sina skador under transporten till sjukhuset. Den här gången beordras enheter från det svensk-finska PRT:et till platsen för att garantera att den är säker. Samtidigt inleder den lokala polisen en utredning av händelsen.

En patrull skickas även till en närbelägen by för att fråga om det finns några vittnen.
– Att hjälporganisationer beskjuts är inte bra. Vi försöker stödja polisen och göra gemensamma patruller med den afghanska armén i området runt platsen för att befolkningen ska känna trygghet, säger Per Olsson, stabschef på den svenska Afghanistanstyrkan.

En annan vardagsincident sker natten mot onsdagen då en misstänkt mina hittas inne i Mazar-i-Sharifs centrum. Då Mazar just nu är fullt av folk, uppemot 400 000 personer bedöms ha rest till staden för att fira det afghanska nyåret Nowruz, skulle en mina kunna vara förödande.

Den här gången var det dock inte så farligt som befarat.

– Det visade sig vara ett tyskt skyddsmaskfilter så det hela blev rätt komiskt, säger Andreas, som ingår i den grupp som har till uppgift att röja hemmagjorda sprängladdningar.

I varven mellan utryckningar, vård av utrustning, pappersarbete och patruller försöker de som snart ska hem på permis fixa till solbrännan för att kunna övertyga vännerna hemmavid om hur snygg man blir i Afghanistan.

Daniel Skoglund

Fotnot: Andreas vill av personliga skäl inte ha med sitt efternamn i texten.