Utredning friar soldat

En soldat ur Nordic Battlegroup, NBG, har i medierna utpekats som nazist. Efter utredning har soldaten friats från misstankarna och kommer att fortsatt vara anställd i NBG.

Soldaten som i media utpekats som nazist är sedan sommaren 2007 tidsbegränsat placerad i Nordic Battlegroup, NBG. Under anställningen har varken hans befäl eller hans kamrater uppfattat någon åsikt som inte överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund. Utredning har genomförts och chefssamtal har hållits med soldaten där värdegrunden diskuterades. 

I den utredning som förbandet har genomfört har det inte framkommit att rättsläget för närvarande föranleder skäl för avskiljning från tjänsten. 

Arbetsgivaren, i detta fall Trängregementet, har skyldighet att behandla alla anställda på ett korrekt sätt. Den anställde åtnjuter arbetsrättsligt skydd, och eftersom en åsiktsregistrering inte är tillåten i Sverige föreligger ingen saklig grund för varken uppsägning eller omplacering av den berörda soldaten. 

Beslut i ärendet är fattat av överste Mats Ström som är chef för Trängregementet. Beslutet är baserat på de arbetsrättsliga grunderna.

Vid ev frågor kontakta Eva Nilsson, Informationschef vid Trängregementet på 0706-949443.