Utredning av eventuellt internetintrång

Försvarsmakten utreder ett eventuellt intrång på sin internettjänst.

Anledningen är att en eller flera personer på nätet uppger sig ha genomfört ett intrång. Den sida som skulle ha angripits innehåller en lista som redovisar aktuell reservdelsmateriel. Det handlar inte om ett eventuellt intrång i någon av Försvarsmaktens interna databaser eller system och inte heller om någon känslig information. Effekterna av ett sådant eventuellt angrepp skulle därför inte innebära några stora följder för verksamheten. Eftersom Försvarsmakten är mån om trovärdigheten i sina externa kanaler ser organisationen dock allvarligt på risken för eventuella intrång. Den aktuella sidan hålls tillsvidare stängd.