Utlandstjänst för alla officerare

För framtidens officerare blir utlandstjänstgöring obligatorisk.- Det blir sannolikt ett krav också för att kunna göra karriär, säger personaldirektör Lars Norrström.

Svensk patrull i Afghanistan. Foto: Pelle Vamstad PIO FS13

Antalet anställda i Försvarsmakten styrs av de uppdrag myndigheten ska utföra. Det handlar om internationella insatser, beredskapstjänstgöring i Sverige, bemanning i departement, Nato och EU-delegationer samt tjänstgöring vid exempelvis ambassader och Pliktverket.

Minskat med 4 500
Sedan 2004 har Försvarsmakten minskat antalet anställda med 4 500 personer, varav hälften officerare.

- Det är en bantning som gjorts av ekonomiska skäl, vilket medfört att vi i dag delvis har fel åldersstruktur och fel kompetenser i organisationen, säger Lars Norrström.

Utbildning och karriärväxling
För att komma till rätta med det behövs både in- och utflöde i organisationen. Efter två års rekryterings- och utbildningsstopp utbildas nu åter nya officerare. Samtidigt fortsätter Försvarsmaktens karriärväxlingsprogram, som ska underlätta för de officerare som vill inleda en civil karriär.

- Utifrån den verksamhet som bedrivs i dag har vi för många officerare med höga grader. För att få en personalstruktur som är bättre anpassad för våra internationella uppgifter behöver vi fler sergeanter, fänrikar och löjtnanter. Med det nya tvåbefälssystem som nu införs kommer gradsystemet att anpassas till verksamhetens krav, säger Lars Norrström.

Skyldighet göra utlandstjänst
De nya officerarna kommer att få skyldighet att tjänstgöra utomlands. Troligen blir det ett krav också för att kunna göra karriär.
- Jag räknar med att vi successivt kommer att skriva om kontrakten när redan anställda får nya befattningar, säger Lars Norrström.

Samtidigt införs nu ett sökförfarande för anställda som vill vidare inom myndigheten. Det ska säkerställa att rätt person hamnar på rätt befattning.
- Kompetenskraven på befattningarna matchas mot individens kompetens. Det görs tester, säkerhetsprövning och djupintervjuer innan vi beslutar om att placera någon på en befattning, säger Lars Norrström.

Det nya personalförsörjningssystemet har hög prioritet i Försvarsmakten.
- Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som pågår. Men att ställa om en organisation med 20 000 anställda görs inte över en natt, säger Lars Norrström.

Per Norlin