Upplopp scenario för NBG-övning

Flygbassäkplutonen i Airbase Battalion som ingår i Nordic Battlegroup har nyligen övats i insats mot folkmassa.

En hemmagjord brandbomb kastas mot styrkan. Foto: Catharina Bergsell

Nordic Battlegroups flygplatsenhet Airbase Battalion vid Blekinge flygflottilj fortsätter att samtrimma sina soldater under beredskapstiden. Soldaterna övas på olika scenarion så att både de och deras chefer känner sig trygga i sina roller.

Flygbassäkerhetsplutonen har till uppgift att svara för förbandets QRF (Quick Response Force) och ska snabbt kunna rycka ut för att hantera oförutsedda händelser som upplopp och olyckor.
 
Aggressiviteten ökar
Konflikten trappas upp. Folkmassorna hopar sig och aggressiviteten ökar samtidigt som ett och annat vedträ kommer farande i luften mot den samlade QRF-styrkan. Soldaterna väntar tålmodigt på chefens nästa kommando.

Varje soldat i styrkan vet precis vad han eller hon ska göra på chefens kommando. Det gäller att agera på ett fast och vänligt sätt, att inte tveka och heller inte bruka mer våld än nödvändigt.
 
Medlande
Genom att dölja sköldarna, fälla upp visiren och gömma batongerna visar styrkan att de är beredda att lösa konflikten på ett medlande sätt, utan att trappa upp konflikten.

Uppgiften är att dämpa konflikten och demonstranterna, men framförallt att skydda sitt område genom att gränsa av och trycka tillbaka folkmassan.

Efter drygt två timmars framryckningar lyckas styrkan mota demonstranterna utanför området.