Två hjälporganisationer beskjutna i svenska Afghanistanstyrkans område

Med vårens och värmens ankomst brukar antalet incidenter öka i norra Afghanistan. Så är fallet även i år. Den senaste veckan har två eldöverfall genomförts mot hjälporganisationer i det svensk-finska PRT:s området, men inga svenska soldater har beskjutits.

Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

Den första attacken genomfördes den 17 mars mot en hjälporganisation vars huvudsakliga uppgift är att borra brunnar ute i byarna.

Ett fordon från hjälporganisationen besköts, enligt den afghanska polisen, av två män på en motorcykel. En person i fordonet skadades och avled senare från skadorna under transport till sjukhuset.

Eldöverfallet skedde cirka 35 kilometer väster om den svenska basen Camp Northern Lights.

Den andra attacken mot en biståndsorganisation skedde söndagen den 23 mars.

Denna gång var det en minröjningsorganisation som besköts, cirka 6 mil väster om den svenska förläggningen, av flera beväpnade personer. Fem minröjare dödades och tolv skadades.

I båda fallen har någon som utgivit sig för att vara talibanföreträdare sagt sig ligga bakom anfallen, enligt den lokala pressen.
– Att någon skjuter på hjälporganisationer är allvarligt. Men att någon som säger sig representera talibanerna påstår att de gjort det betyder inte så mycket i nuläget. Det finns ganska få som stödjer talibanerna i vår region, bland annat av historiska skäl. När attentat genomförs varierar bakgrunden säger Torbjörn Larsson, chef för den svensk-finska styrkan i norra Afghanistan.

– Därför följer vi just nu utvecklingen noggrant. Bakgrunden till attentat i Afghanistan är oftast komplicerad. Grupper i vårt område kan betalas av motståndare till den nya afghanska regeringen för att genomföra attentat som skapar oro, sedan kan det vara kriminella grupper som i eget intresse ger sig på utomstående som de uppfattar stör balansen i något område, slutligen kan attentat också genomföras av ideologiskt motiverade grupper, säger Torbjörn Larsson.

Redan sedan tidigare har den svenska styrkan funnits i området tillsammans med den afghanska armén. Dessa patruller fortsätter i syfte att skapa stabilitet i området.  

Den senaste tidens händelser innebär ingen överraskning för styrkan och leder inte till någon förändring i bedömningen av läget. 

– Vi vet sedan tidigare att attentat genomförs under det varma halvåret i Afghanistan, även i vårt område. Det finns en risk här. Det är något vi arbetar utifrån och tar med i planeringen av vår verksamhet, säger Torbjörn Larsson.

Daniel Skoglund