Tchadstyrkan även i Kamerun

Missionen TD01 verkar inte bara i Tchad. I Kameruns stora hamnstad Douala jobbar en mindre grupp svenskar och finländare för att förbereda ankomsten av det stora fraktfartyget m/s Gute.– Vi är de första Eufor-representanterna på plats i hamnstaden. Det är viktigt att vi gör allt rätt. Annars kan det bli ett elände för Eufor-länder som kommer efter oss med sin materiel, säger gruppens chef Stefan Renfors.

Den svensk-finska gruppen är först på plats av Eufor i Kameruns hamnstad Douala. Foto: Mats Laggar

I Kameruns stora hamnstad Douala är tempot högt. Den tropiska luften ligger som en varm blöt filt över invånarna i staden. På gatorna kryssar fotgängare mellan gatuförsäljare och den hysteriska trafiken.

Inom några dagar anländer transportfartyget m/s Gute till Doualas hamn. I lasten har fartyget en stor del av insatsens tunga materiel. Total handlar det om upp mot 1 600 ton – fördelat på 100 containrar, 50 fordon och ett 30-tal andra kollin.

Med flyg till Tchad
Lasten ska lossas och magasineras i Douala för att sedan i etapper transporteras till stadens flygfält. Där ska lasten sedan flygas in i stora transportflygplan till Tchads huvudstad N´Djamena, där huvuddelen av TD01 väntar.

– Vi sju här i Douala ska alltså se till att lasten lossas av fartyget och flygs iväg till Tchad. För att det ska gå måste vi ha lokala tillstånd. Vi har ett avtal mellan EU och Kamerun (Status of forces agreement) på ministernivå. Men alla med beslutsrätt i Kamerun är inte medvetna om detta. Vi har under de fyra dygn vi varit här jobbat långa dagar för att få de lokala kontakter och tillstånd som behövs. Detta är i och för sig inget oväntat, det är alltid svårt att vara först, säger Renfors.

Många möten
Gruppen är i dagsläget, tillsammans med en fransk it-tekniker, den enda från Eufor på plats i Kamerun. Övriga länders logistikpersonal kommer senare.
– Vi har fått god hjälp av den reguljära franska logistikpersonal som redan finns i staden. Utan dem hade det varit svårare för oss att arbeta, säger Renfors.

Jobbet går framåt.
– Att exempelvis enbart få materielen från hamnområdet kräver möten och tillstånd med fyra olika myndigheter – tullen, hamnmyndigheten, polisen och gendarmeriet. Sedan ska det förhandlas fram avtal om transport till flygfältet. Det behövs även tillstånd för att flyga ut materielen från flygplatsen. Det är lite att stå i, konstaterar Renfors.

Hårt väder
På fartyget Gute finns tolv svenskar och finländare ur TD01. De ska bland annat hjälpa till att forsla materielen till flygplatsen.
– Vi har dagliga kontakter med dem. De har det bra, trots att de drabbats av sjögång och hårt väder under sin resa, säger Stefan Renfors.
M/S Guten lämnade Norrköpings hamn den 25 februari.