Svensk camp i norra Afghanistan byggs ut

Camp Northern Lights – den svenska basen i norra Afghanistan – byggs om och utökas. Syftet är att få en camp som kan logera 600 personer.

Två elektriker från FMLOG drar elkabel till det nya köket på Camp northern lights. Foto: Daniel Skoglund

Inne på Camp Northern Lights demolerar en grävskopa det gamla köket, två svettiga elektriker från Försvarsmaktens logistikenhet FMLOG drar rör i ett kabeldike. Utanför campen tar en major från den afghanska armén ett gemensamt spadtag tillsammans med stabschefen för den nuvarande svenska Afghanistanstyrkan på den plats där basen skall utvidgas.

Den svenska basen kan i nuläget svälja 400 personer, men den ursprungliga planen från 2005 var att campen skulle innehålla strax under 200. Idag bor både svenska och finska soldater, samt civila rådgivare från Sverige, Norge, Finland och USA på campen.

Svenska soldater kan bli fler
Antalet svenska soldater på campen kan komma att ökas i framtiden. Det svenska engagemanget i Afghanistan är långsiktigt, enligt regering och riksdag. Och då gäller det att ligga steget före.
– Allt, till exempel det nya köket, samt vatten och avlopp, dimensioneras nu för en styrka 600 personer, säger Christer Stålgren, från Arméns taktiska stab som leder utbyggnaden.

– Vi har svenskar som leder arbetet, men jobbet görs av afghaner. Exempelvis har vi anställt en tolk som vi också lär upp i hur man bygger i betong och hur man jobbar med vatten och avloppsbyggnation. Om några år kommer han att kunna starta en egen firma, säger Christer.

Försökt att gynna regionen
De afghaner som utbildas under ombyggnationen kommer att gynna både den svenska styrkan som kan få tag på kunniga hantverkare på plats och den lokala ekonomin som tillförts ny kompetens.
– Vår strävan har varit att dela upp entreprenaden i olika delar och upphandla företag lokalt. Vi har försökt gynna regionen i norr och medvetet valt att inte jobba med en stor byggdrake med säte i Kabul, säger Christer Stålgren.

Många små lärdomar har också dragits under de två år som gått sedan Sverige tog över ledningsansvaret för fyra provinser i norr. Exempelvis hade den svenska styrkan förut gröna arbetstält som blev ohyggligt varma i solen, uppemot 60-70 grader. Tältduken är sedan förra året utbytt mot vita dukar som gör att det numera blir cirka 20 grader svalare i tälten jämfört med temperaturen ute i solen.

– Det här är ännu nya saker för ett 60 år gammalt invasionsförsvar, men vi har börjat finna nya sätt inom organisationen hemma för att tillsammans utforma byggstenarna för det nya insatsförvaret, säger Christer Stålgren.

Daniel Skoglund