Sändningsgudstjänst i Skara domkyrka

Två bestämda "ja" ekade i söndags i Skara domkyrka. Det var bataljonspastorerna för KS17 och FS15 som tog emot biskopens uppdrag och välsignelse att verka i utlandsstyrkans tjänst.

Fältprosten Sten Elmberg läser för bataljonspastorerna Magnus Sälde, FS15, och Ronny Augustsson, KS17, i Skara domkyrka. Foto: Hannah Larsson/KS17

Fältpastorerna, och i förlängningen förbandet, har nu fått en gudsvälsignelse med på missionen. Och sändningsgudstjänsten som i söndags firades i Skara domkyrka var faktiskt unik i sitt slag som den första ekumeniska någonsin.

Bataljonspastorn för Kosovostyrkan KS17, Ronny Augustsson, är pastor i Svenska Missionskyrkan medan bataljonspastorn för Afghanistanstyrkan FS15, Magnus Sälde, är präst i Svenska kyrkan. Bägge tycker att det är en naturlig utveckling att bereda plats för olika trosinriktningar i den militära själavården som har anor från 1500-talet.

Ett av målen med Försvarsmaktens själavård är att alla ska ha möjlighet att utöva sin religion.
– Det är ett ytterligare praktiskt steg i den ekumeniska överenskommelsen, tycker Ronny Augustsson.

Gudstjänstbesökarna var familj, vänner och representanter från Försvarsmakten som inte tyckte att det var ett dugg märkligt att i katedralen skåda pastorer iförda grönkläder i stället för traditionell prästklädsel. Att Skara domkyrka valdes för andakten, faller sig naturligt eftersom Svenska kyrkan i Skara stift till stor del sammanfaller med Västra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan.
– Domkyrkan är central i stiftet och det finaste vi har, menar Ola Bojestig, distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan och såg sig omkring i den högtidliga katedralen.

Fältprosten Sten Elmberg läste upp bataljonspastorernas uppdrag och avslutade med frågan om de med Guds hjälp ville genomföra det i sina respektive missioner, varpå två rungande ja:n hördes. Mässan avslutades med nattvard och välsignelse av biskopen i Skara stift, Erik Aurelius, och Försvarsmaktens fältprost Sten Elmberg.