Renlighet är en dygd

"Welcome, it’s a pleasure to meet you!" hälsar vice VD för DEA och tar KS16:s hygienofficer, Eva Andersson, i hand. De hälsar på varandra på trappan till fabriksbyggnaden där man tappar upp vattnet som den svenska kontingenten använder som dricksvatten. Vägen upp till DEA leder upp genom bergen till en dalgång där den moderna vattenfabriken ligger. Eva Andersson har med sig Jonas Rosendahl från huvudförrådet på campen samt den finska hygienofficeren.

Foto: Carl Ljungqvist

Syftet med resan till DEA är att få en bild av hur vattnet, som alla svenska och finska soldater dricker av, pumpas upp, renas och tappas på flaskor.

– Eftersom DEA är vår enda leverantör av dricksvatten är det viktigt att vi har en tydlig bild av hur vattenkvaliteten kan upprätthållas, förklarar Eva Andersson. Det kranvatten som finns på campen får inte användas som dricksvatten på grund av sin ojämna kvalitet, fortsätter hon.

Hemma i Sverige har hon jobbat som miljö- och hälsoskyddsinspektör, och har stor erfarenhet av biologi, toxikologi, livsmedelshantering och hälsoskydd. Hennes uppdrag i Kosovo är att hålla de svenska soldaterna friska. Detta sker genom att kontrollera vattnet, se till att köket följer reglerna för livsmedelshantering, att arbeta med skadedjursbekämpning och mycket annat.

Viktigt med attityden
Dagens besök på DEA uppskattas av företagsledningen. Alban Shala, vice VD, visar själv runt i fabriken och förevisar vattnets väg från källan till flaskorna.
– Vi har en produktionstakt på 4 500 flaskor i timmen och vi växlar mellan att fylla på kolsyrat vatten och vatten utan kolsyra, förklarar han.

Det kolsyrade vattnet är naturligt bubblande och tas från cirka 300 meters djup i källor belägna hundra meter från fabriksbyggnaden. Vattnet utan kolsyra tas upp från samma källor, men från 150 meters djup. Allt vatten renas genom sand- och kolfilter innan det tappas på plastflaskor.

– Genom detta besök får vi en bild av hur arbetet fungerar i fabriken och hur medvetenheten om  renhet i produktionen är hos arbetarna, säger Eva Andersson.

Alla arbetare har på sig skyddsrock, munskydd och hårnät och man har rena arbetsskor, fortsätter hon, nöjd med vad hon ser.
– Om attityden bland arbetarna och företagsledningen kring renligheten är god, är mycket vunnet. Hygienen är mycket viktig, om något är dåligt med vattnet eller maten, kan det få stora konsekvenser, säger Eva Andersson.

Egna labb
DEA är enligt egen uppgift den största leverantören av flaskvatten i Kosovo. Genom att ha två egna laboratorier, ett för kemisk och ett för bakteriologisk analys, har man god kunskap om sin vattenkvalitet.

Under sitt besök tittar Eva Andersson igenom företagets testresultat och verkar belåten med resultatet. Bara på den svenska kontingenten går det åt sju pallar flaskvatten i veckan, frånsett kökets förbrukning.

- Vi beställer ungefär femton pallar vanligt vatten och tre pallar med kolsyrat vatten varje gång, berättar Jonas Rosendahl.
Han jobbar på campens huvudförråd och är ansvarig för vattenutkörningen på campen.

Nu när det börjar bli varmare går det åt mer vatten, så lastbilsleveranserna från DEA kommer oftare. Eva Andesson tar stickprovskontroller bland flaskorna och skickar iväg dem för analys. Alla på campen kan känna sig trygga med att det är bra vatten i flaskorna.

Carl Ljungqvist, KS16