Regeringsbeslut om strategiskt transportflyg

Regeringen har beslutat om svenskt deltagande i det multinationella flygsamarbetet SAC, som ger Sverige tillgång till strategiskt transportflyg med tre Boeing C-17.

Ett amerikanskt C-17 landade i höstas i Luleå i samband med Nordic Battlegroups slutövning. Foto: Marie Rosenquist/Försvarets Bildbyrå

Transportflygplanet, som används av bland annat USA och Storbritannien, är 53 meter långt och lastar exempelvis två helikopter 10 eller två helikopter 15, en stridsbåt eller två stridsfordon 90. Det kan landa på dåligt underlag och kan verka i områden där hotbilden är förhöjd.

Säkra och snabba transporter
Sverige har under en längre tid förhandlat om att tillsammans med 14 andra länder ingå ett samarbete där länderna får tillgång till tre Boeing C-17, för att möjliggöra säkra och snabba transporter till och från insatsområden.

Sverige kommer att köpa 550 timmars flygtid om året. Formellt äger Nato flygplanen, men har ingen operativ påverkan och kan inte styra över hur exempelvis Sverige använder resursen.

Riksdagsbeslut i sommar
Regeringsbeslutet om ett svenskt deltagande i SAC, Strategic Airlift Capability, förutsätter riksdagens godkännande. Ett riksdagsbeslut väntas i början av sommaren. Först när alla deltagarländer skrivit under avtalet träder samarbetet i kraft.

– Det första flygplanet levereras i november, de andra två under våren och sommaren nästa år. Men redan före årsskiftet räknar vi med att kunna utnyttja resursen, om än med begränsad operativ kapacitet, säger Fredrik Hedén vid Högkvarteret, som lett förhandlingarna för svensk del.

Flygflottilj i Ungern
Under sommaren börjar uppbyggnaden av flygflottiljen Pápa Air Base i Ungern där flygplanen ska vara baserade. Av de 40 personer som kommer att vara först på plats beräknas sju eller åtta vara svenskar. En av dessa är Fredrik Hedén, som blir ställföreträdande flottiljchef. När verksamheten är igång kommer Sverige som mest att ha 25 personer i tjänst vid flottiljen.

– Under sommaren påbörjar också svenska piloter och lastmästare, som ska kunna bemanna den första maskinen, sin utbildning i USA, säger Fredrik Hedén.