Radiogudstjänst från Kosovo

Varje söndag klämtar klockan utanför kapellet på Camp Victoria när det är dags för gudstjänst. Just den här söndagen är det något som är annorlunda, i kapellet möts besökarna av ett mixerbord och långa, svarta sladdar slingrar sig över golvet. Dagens gudstjänst ska sändas i radio.

KS16s pastor Helena Edlund Welander gjorde sin radiodebut. Foto: Anna Norén

Karin Malmsten från Sveriges Radio kontaktade KS16 för att få göra inspelningen.
– Jag fick idén när jag träffade förre ÖB Johan Hederstedt, vi pratade om gudstjänster inom Försvarsmakten och jag tänkte att en sådan har aldrig sänts i P1, berättar Karin Malmsten.
– Jag tyckte det var lämpligt med en gudstjänst från Utlandsstyrkan eftersom man pratar om fredsbevarande uppdrag. Att ta hand om utsatta är ju något som ofta tas upp i teologiska sammanhang.

Andra arbetsuppgifter än hemma

Helena Edlund Welander, KS16s egen pastor, håller som vanligt i gudstjänsten. Hon tjänstgör precis som alla andra i sex månader, och uppgifterna skiljer sig något från de hon normalt har hemma. Arbetet handlar mindre om gudstjänster och traditionellt prästjobb och mer om att samtala och finnas till hands när det händer något.
– Det kan vara både stora händelser som olyckor men också små saker som relationer eller livet i allmänhet, säger Helena.
– För att en soldat ska vara en bra soldat måste han eller hon må bra.

Plats med egna tankar

Gudstjänster och mässor hålls med regelbundenhet, och de brukar vara välbesökta.
– Det har visat sig att även de som aldrig gör det hemma kommer till gudstjänsterna här. Det kan ju bero på att det är ett tillfälle att koppla bort sig från tjänst och vardag och få plats med sina egna tankar en stund, säger Helena Edlund Welander.
Men just dagens gudstjänst är mer uppstyrd och lämnar mindre utrymme för egna tankar än vanligt. Ljudteknikern ska testa nivåerna och alla ska komma på plats. En radio piper till.
– Kan ni kanske stänga av så att inte inspelningen störs, ber Karin Malmsten men får ett nekande svar. Många har beredskap och måste kunna nås omedelbart.

Sång och musik

Det blir mycket sång och musik och traditionella psalmer varvas med moderna låtar.  En tillfällig trio bestående av Joakim Lind, Niklas Granstrand och Christine Gradin spelar allt från Gavin Degraw till en hemmagjord blues om Balkanlera, och med förstärkning av kören och Lotta Moberg bjuder de på en skön version av Leonard Cohens Hallelujah. Den inlånade finske pianisten har även en egen vokalist med sig, och tillsammans framför de en finsk melodi som i Sverige är känd som ”Värmlandvisan”.

Nya upplevelser i utlandstjänst

– Det är en gudstjänst i ett sammanhang som många inte tänker sig och från en verklighet som de flesta aldrig kommer i kontakt med, säger Karin Malmsten.
Att det finns ett kapell på Camp Victoria och en präst som ingår i utlandsstyrkan är nog för många okänt, men för soldaterna i missionsområdet en självklarhet och för en del även en nödvändighet.
– Många möter helt nya upplevelser och intryck när de tjänstgör i utlandsstyrkan, vilken kan väcka livsåskådningsfrågor. För mig som präst så är det också en fantastisk möjlighet och möta människor i den här miljön, säger Helena Edlund Welander.
Men att hålla mässa i radio hade hon inte räknat med.


Radiogudstjänsten från kapellet på Camp Victoria i Kosovo sänds i Sveriges Radio P1 den 16 mars.

Anna Norén, press- och informationsofficer KS16