Patrull på marknaden

Precis då patrullen klivit ur sina fordon börjar en kvinna med sjal ropa högljutt. Ett ovanligt inslag i gatubilden i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Det är sällan kvinnor tar plats på offentliga ytor.

– Isaf stödjer inte folket, ni hjälper inte till med mat och kläder och sådan humanitär hjälp, säger kvinnan upprört.

Jimmy Lindberg delar ut flygblad under patrullen genom Mazar-i-Sharif Foto: Daniel Skoglund

Patrullchefen Emilio Bocangel inleder en diskussion med henne och förklarar den internationella Isaf-styrkans uppdrag. Det visar sig att hon är rektor för en nystartad privatskola. Den kvinnliga rektorns egentliga ärende, kryper det fram, var att fråga om styrkan inte kunde bidra med material till hennes skola.

 

Efter en kort stund kommer de överens om att fortsätta samtalet inne på skolans kontor. Väl där förklarar Emilio att styrkans uppgift är att skapa säkerhet i området.

 

– Känner ni er säkra? frågar Emilio.

 

Vakt om natten
Rektorn svarar att ja, det gör de, men att de har en vakt om natten för att förhindra stölder. Samtalet spinner vidare kring det köpcentrum som byggs nästgårds. De kommer överens om att styrkan ska besöka rektorn igen och kanske ha med några tidningar som de kan använda i utbildningen.

 

– Verkligen udda. Det är första gången som jag talar med en afghansk kvinna sedan jag kom ner, säger Emilio efter samtalet.

 

Handelsnät
Därefter fortsätter patrullen ut till den stora brädgården i närheten, där timmer säljs i parti och minut. Att Mazar ingår i ett handelsnät som sträcker sig genom Centralasien framgår tydligt.

 

En grupp män tömmer en lastbil på cementsäckar från Pakistan och lastar in dem i ett förråd. Timret som säljs på marknaden kommer från grannländerna i norr, Uzbekistan och Turkmenistan, då norra Afghanistan är trädfattigt.

 

På brädgården börjar patrullen dela ut ett informationsblad.

 

– Bilderna är ritade av en kille i styrkan, säger Jimmy Lindberg.

 

– Det är snyggt ritat, men den här figuren ser ju ut som spöket laban, tillägger han och pekar.

 

Sprängladdningar
Informationsbladet uppmanar befolkningen att meddela den svenskfinska staben om de hittar sprängladdningar eller minor. Numera finns nämligen ett speciellt nummer att ringa.

 

Efter uppemot två timmar återvänder patrullen mot basen. Varje man följer omgivningen noggrant. Även om läget är lugnt, finns det ett fåtal personer som inte tycker om styrkans närvaro och kan tänkas angripa den internationella Isaf-styrkan.

 

Men precis som vanligt rullar patrullen in genom vakten utan incidenter. Nu återstår rapportskrivandet.

 

Daniel Skoglund