Övande NBG-soldater behöll lugnet

Tvärs över skogsvägen står en bil parkerad. Här kommer ingen fram. Inte ens de soldater från Logistikbataljonen som fått i uppdrag att kontrollera säkerheten längs vägen.– Go home! är budskapet som möter patrullen vid checkpointen under NBG-soldaternas övning i Skövde.

Soldaterna får problem när de ska passera den illegala checkpointen. Foto: Therese Holmberg

Efter flera dagars busväder i Skövde tittar äntligen solen fram. Stabsmedlemmarna som agerar figuranter i dagens övning förbereder sin illegala checkpoint.

Säkerhet och minhot
Om några minuter kommer en grupp soldater ur Delta Uniform, Logistikbataljonens rep-pluton, en del av Nordic Battlegroup, att komma gående längs vägen för att kontrollera säkerhet och minhot.
– Vi säger till dem att de inte får komma igenom för att vi skyddar byn här bakom, säger Mattias Nordqkvist, som tidigare tjänstgjort i Bosnien.

Samverkan
Snart kommer soldaterna smygande genom skogen. Deras uppgift är att genom samverkan försöka ta sig förbi checkpointen för att kunna fortsätta sin kontroll av vägen, något som inte visar sig bli helt lätt.

John Amaya-Dymling blir den som för patrullens talan. Han presenterar sig och berättar att de vill fortsätta framåt längs vägen. Vaktchef Mattias Nordqvist skakar bara bistert på huvudet och säger att här kommer de inte förbi.

Behöll lugnet
När momentet avbryts är samtliga nöjda med att de behöll sitt lugn och inte trappade upp situationen.
– Det är också väldigt viktigt att ni vet vilket mandat ni har och hur ROE (Rules Of Engagement) ser ut i det land ni befinner er, påminner Morgan Larsson i staben, innan soldaterna ger sig av mot en frystorkad lunch och nästa moment.

Läs mer på www.trangregementet.mil.se