Om det inte blir någon insats

Fram till den 30 juni i år står Nordic Battlegroup i beredskap för internationella insatser. Om det inte blir någon insats innan dess kommer soldater ur Nordic Battlegroup att bemanna stora delar av de pågående insatserna i Kosovo och Afghanistan.

Just nu står cirka 2 300 svenska soldater i beredskap i Nordic Battlegroup. I januari fick de möjlighet att söka befattningar i höstens insatser i Kosovo och Afghanistan. Många av soldaterna sökte och om det inte blir någon insats för stridsgruppen före beredskapstidens slut sista juni, så beger de sig av till Kosovo och Afghanistan.

Ta tillvara kunskap
– Det innebär att vi så långt det är möjligt tar till vara all den kunskap, utbildning och samövning som soldaterna i Nordic Battlegroup har hunnit samla på sig sedan se anställdes i januari och juli förra året, säger Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström.

Att höstens rotationsinsatser bemannas med Nordic Battlegroup-soldater innebär att många andra som sökt inte kommer att bli uttagna. Försvarsmakten har nyligen skickat ut ett brev till alla dessa och förklarat situationen.

Förutom en uppmaning att söka igen finns en reservation om att Nordic Battlegroup kan skickas ut på en EU-insats med kort varsel och att den som sökt då kan komma att bli kontaktad igen.