NNSC deltar med observatörer vid inspektion på North West Islands

Under vecka 11 deltog NNSC som observtörer under en inspektion av North West Islands (NWI). Deltagandet är en del i upprätthållandet av vapenstilleståndet (Armestice Agreement) och "andan" av AA samt att visa internationell närvaro.

Major Johan Larsson förberder sig för resa mellan öarna. Foto: Alf Norbäck

Området är omtvistat då både Nord- och Sydkorea hävdar kontroll och rätten till området. Den "linje", Northern Limit Line (NLL), som skapats mellan länderna för att undvika konfrontationer, har inte erkänts av Nordkorea som vill att NLL flyttas söderut och på så sätt utöka sin territorialgräns.

Dispyter mellan de båda ländernas marina enheter sker ganska ofta och området diskuteras ofta för att uppnå en lösning.

Inspektionen genomfördes under två dagar och Sverige deltog med två delegater. Dessutom deltog Schweiz, Nya Zealand, Australien, Frankrike och USA i teamet. Transporter mellan öarna genomfördes av den sydkoreanska marinen och utöver sedvanliga briefingar så orienterades även teamet om installationer och verksamheten i stort. Normalt så genomförs dessa inspektioner en till två gånger per år i området runt NWI.

Alf Norbäck