Mycket stor ammunitionsgömma funnen i Afghanistan

Efter flera månaders spaningsarbete lyckades svenska enheter hitta en ammunitionsgömma innehållande stora mängder granatkastarammunition. Granaterna var i gott skick och fyndet är ett av de större i norra Afghanistan.

Svensk trupp tar hand om de tusentals granater som hittades i staden Sheberghan Foto: Mats Nyström, Combat Camera

– Detta är frukten av ett komplicerat och intensivt arbete som pågår över tiden. Afghanistan rymmer ett stort antal vapen- och ammunitionsgömmor. Kan vi minska mängden, om än med en liten del, har vi ökat säkerheten både för det afghanska folket och för våra egna styrkor, säger en av underrättelseofficerarna som var med om att planera operationen.

Mitt i stan
Ammunitionsgömman återfanns mitt inne i staden Sheberghan, där Sverige och Finland har ett trettiotal soldater och officerare stationerade på ett så kallat PO (provinskontor).

Flera orsaker till att gömma
Det kan finnas olika orsaker till att ammunitionen en gång grävdes ner. Det troligaste är att ägaren vill spara inför framtida eventualiteter, då många fortfarande ser framtiden som osäker i Afghanistan. En avväpningsprocess har genomförts, men en stor mängd vapen och ammunition har undanhållits denna process.

Kan användas till terrordåd
Granaterna som skulle kunna användas till improviserade sprängladdningar mot både afghaner och Isaf-soldater, kommer nu att förstöras av svenska ammunitionsröjare i vad som kommer att bli den största sprängning som FS14 genomfört. Bara säkerhetsavståndet kommer att vara över en och en halv kilometer.

Tålamod och snabbhet
– Detta var en mycket lyckad operation och ett bra lagarbete mellan olika enheter i de svenska och finska förbanden på plats i norra Afghanistan som visar att tålamod och snabbhet i rätt kombination kan ge bra resultat, avslutar underrättelseofficeren med ett leende.

Fredrik Bojerud
Press- och informationsofficer, FS14

Fotnot: Underrättelseofficeren har begärt att få vara anonym.