Minnesceremoni för omkommen officer

Under en finstämd minnesceremoni på Karlstad flygplats under fredagens kväll mottogs omkomne major Mats Norhult av närmsta familjen och kollegor i Försvarsmakten.

Förbandspastor Kristina Lundberg vid kistan med major Mats Norhult. Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera

Ett svenskt Herculesplan transporterade kistan till flygplatsen där fan- och hedersvakt ur Försvarsmedicincentrum tog emot. En musikkår sammansatt av musiker från Borås och Göteborgs hemvärnsmusikkår spelade.

Chefen för Försvarsmedicincentrum, kommendör Lennart Bengtsson, fäste Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld på den svenska flaggan som draperade kistan.

Sju av Mats nära kollegor var hedersvakt och bar kistan till den lokal där mottagningsceremonin hölls enligt de anhörigas önskemål. Förbandspräst var Kristina Lundberg.

Mats Norhult förolyckades när han tjänstgjorde som militärobservatör i Nepal i FN-missionen UNMIN. Helikoptern han färdades i tillsammans med kollegor från andra länder kraschade på måndagseftermiddagen den 3 mars, 20 mil ostsydost om huvudstaden Katmandu. Samtliga tio personer ombord omkom i kraschen.

Major Mats Norhult, född 1953 och i rikets tjänst i 32 år. Arbetade nu på Försvarsmedicincentrums säkerhetsavdelning som säkerhetsofficer. Mats har bland annat verkat som observatör i Georgien och Mellanöstern samt arbetat som teamleader för Räddningsverket i Sudan.