Medaljer i Bosnien

Nyligen genomfördes medaljceremonier med den sista svenska styrkan i Bosnien, EB07. Medaljen från "Operation Althea" överlämnades vid två tillfällen.

LOT-huspersonalen medaljeras i Doboj. Foto: EB07

Först med personal på Camp Butmir i Sarajevo. Svensk personal från HQ och NSE deltog ihop med övriga nationer och genomfördes i gymnastiksalen. Ceremoniansvarig var chefen för EUFOR.

Vid det andra tillfället genomfördes ceremonin med den svenska personalen från de båda LOT-husen (Doboj och Prnjavor). Den ceremonin genomfördes på den medeltida borgen i Doboj i fint väder. Ceremoniansvarig var den turkiske översten och chefen för RCC 5, den region där LOT-husen ingår.

I talet framförde översten svenskarna som föregångsmän och de LOT som praktiskt visar mest verksamhet. På grund av ledighet och annan tjänst blev ett fåtal medaljerade senare.

Bo Westman
EB07