Med utsikt över Serbien

Befolkningen i den norra delen av KS16:s område vill ha de svenska soldaterna nära. Efter den senaste tidens protester är de som bor nära gränsen oroliga för att serber ska ta sig in i Kosovo. För att få en kortare reaktionstid kan den svenska styrkan vid behov sätta upp ett tillfälligt läger nära gränsen mot Serbien och redan i början av februari testade KS16 Camp Bifrost.

Uppe i bergen nordväst om svenska Camp Victoria, nästan på gränsen till Serbien, ligger Camp Bifrost. Foto: Anna Norén

Från vägen anar man inte vad som finns på andra sidan krönet. Bara siluetten av en vaktpost avslöjar att det är mer än bara gräs och buskar där uppe. Kör man den korta backen upp öppnar sig en stor platå med tält och fordon, skyddad av vallar.

Campen byggdes upp redan under den andra kosovomissionen, KS02, under namnet Camp Arctic. Då var det en kompanicamp med riktig förläggning, kök och mäss, men allt eftersom den svenska styrkan reducerades avvecklades campen och under KS13 stängdes den helt.

Möjligheten att placera soldater här uppe finns ändå kvar och om det behövs kan man bo här i flera månader.

Under några dagari början av februari placerades större delen av KS16s skyttekompani här på en tillfällig camp. Dagarna ägnades åt patruller och åt att prata med dem som bor närmast gränsen.

– Vi skulle öka lägesuppfattningen i de här delarna av vårt område, säger Joakim Sirland. Vi skulle kunna få order om att förstärka i det här området, och är vi då stationerade här uppe spar vi tid.

Många spår efter kriget
Nils Gran står vakt med uppsikt över sluttningen ner mot Serbien.
– Det var inte långt härifrån som UCK, Kosovos befrielsearmé, och den serbiska armén stötte samman första gången och det märks, säger han. Det finns många gamla försvarslinjer och skyttegravar i området.

Camp Bifrost ligger norr om Pristina, precis vid det som var den administrativa gränsen mot Serbien, så nära att man faktiskt kan se den serbiska gränsstationen där serber veckan efter Kosovos självständighetsdeklaration den 17 februari protesterade, brände bildäck och kastade sten.

Några dagar efter den första demonstrationen vid gränsövergången kommer varningen, det ska bli en ny demonstration. Både polisen och KFOR-soldater, bland annat från den svenska räddningsplutonen, samlas längs den smala vägen.

Även förväntansfulla medierepresentanter finns på plats, men inga demonstranter dyker upp. Efter lång väntan vänder de svenska soldaterna hemåt och under den timslånga resan känns tanken på att väcka upp Bifrost igen inte alltför avlägsen.

Anna Norén
Press- och informationsofficer, KS16