Massiv säkerhet under det afghanska nyåret

Nyligen firades det afghanska nyåret Now Ruz och centrum för firandet i hela Afghanistan är Mazar-i-Sharif, där den svensk-finska basen Camp Northern Lights finns. Säkerhetspådraget var stort och svenskar och afghaner jobbade hårt tillsammans.

Major Fredrik tillsammans med sina kollegor från Afghanistan, Norge och Sverige framför en karta över Mazar-i-Sharif. Foto: Fredrik Hedvall, FS14

Den nordafghanska storstaden Mazar-i-Sharif beräknas ha cirka en halv miljon innevånare (lite beroende på hur man räknar) och under nyårsfirandet brukar minst lika många besökare komma till staden. Staden korkas igen och det finns folk överallt, "lite som Stockholms Vattenfestival, fast värre" som en svensk soldat torrt uttryckte det.

Enormt säkerhetspådrag
Säkerhetspådraget från de afghanska säkerhetsstyrkorna är enormt. Stora mängder poliser och soldater har kallats in i staden för att se till att inget stör firandet. För Isaf och det svensk-finska PRT:s del handlar det mest om att finnas i beredskap ifall det skulle behövas förstärkning någonstans.

Stöd till afghanerna
– Isaf har inte till uppgift att själva upprätthålla ordning och säkerhet i Afghanistan, det är en uppgift som de afghanska säkerhetsstyrkorna själva ansvarar för. Vi har dock vissa förmågor och kompetenser som kan vara ett bra stöd för afghanerna och dem ställer vi gärna till förfogande, förklarar chefen för PRT Mazar-i-Sharif, tillika chefen för FS14, överste Torbjörn Larsson.

En brigad i stan
Den afghanska nationella arméns 209. kår hade satte in en brigad med soldater i staden och upprättade samtidigt en framskjuten stabsplats vid den gamla sovjetiska brödfabriken i de södra utkanterna av staden. Brödfabriken är den högsta byggnaden i Mazar-i-Sharif och från taket ser man ut över större delen av staden. I stabsplatsen fanns även svenska och norska officerare, både personal ur OMLT, samverkans- och mentorsofficerare, representant för den norska snabbinsatsstyrkan samt personal från PRT Mazar-i-Sharif i form av majoren Fredrik Hedvall från operativa sektionen G3.

– Genom att ha svensk personal på plats i den framskjutna stabsplatsen kan man snabbt både få och ge information kring säkerhetsfrågor. Vi kan även ge råd och exempel till de afghanska officerarna om hur viktigt det är med uppföljning av läget, berättar Fredrik. 

Minan som blev ett filter
Nyåret förlöpte utan några större incidenter. En misstänkt mina hittades utanför en biograf. Major Hedvall informerade snabbt sina kollegor på PTR:t som i sin tur skickade svenska ammunitionsröjare till platsen. Efter en stund stod det klart att "minan" i själva verket var filtret till en tysk skyddsmask, förvisso förvillande lik en truppmina, men inte lika farlig. Dagen därpå fann man stridsvagnsgranater i en plastpåse som svensk personal tog hand om.

Mycket lyckat
Samarbetet mellan svenska och afghanska officerare är redan mycket gott.
– Genom att samarbeta konkret på plats skapar vi förutsättningar att komma ännu längre i våra gemensamma ansträngningar i att förbättra och vidmakthålla säkerheten i de provinser vi verkar i. Detta har varit mycket lyckat, sammanfattar Fredrik.

Fredrik Bojerud
Press- och informationsofficer FS14

Någon dag efter nyårsfirandet, då säkerhetspådraget hade minskat, inträffade en explosion i närheten av den blå moskén i centrala Mazar-i-Sharif. Med tanke på hur mycket folk som vanligtvis rör sig i området får det anses som tur att bara en handfull personer skadade sig. Ingen svensk personal var i närheten av explosionen.