Ingen förändrad hotbild mot svenska förband

Trots den våldsamma utvecklingen under måndagsmorgonen i staden Mitrovica i norra Kosovo säger kompanichef Joon Hermansson att hotbilden mot de svenska soldaterna inte har ökat.

Måndagens våldsamheter i norra Kosovo har återigen visat på de etniska motsättningar som finns och skillnaden på hur man ser hur landet ska styras. KS16:s ansvarsområde är söder om huvudstaden Pristina och ligger drygt 40 km från den delade staden Mitrovica. Här patrullerar svenska soldater de serbiska enklaverna dygnet runt för att snabbt kunna upptäcka problem och incidenter.

– Vår målsättning är att snabbt upptäcka incidenter och ta hand om dem innan de växer och skapar problem. Det är tydligt att fokus i det området av Kosovo som vi svenskar jobbar i, MNTF(C), är riktat med de serbiska enklaverna som vi har ansvar för, säger chefen för skyttekompaniet, Joon Hermansson.
Vidare säger Hermansson att hotbilden mot de svenska soldater som arbetar och patrullerar i KS16:s ansvarsområde inte har förändrats på grund av det som sker i norra Kosovo.

Sedan utropandet av självständigheten har alla delar ur kontingenten arbetat extra hårt. Soldaterna på skyttekompaniet är ständigt på rull i AOR, dygnet runt. För att detta ska vara möjligt så har delar ur NSE och trosskompaniet vid vissa tillfällen tagit över de fasta uppgifterna att bevaka Maingate och relästationen C2. Så är även fallet just nu för att maximalt antal soldater ska kunna vara ute och följa utvecklingen i samhället.

Den senaste lägesrapporten från patrullerna ute på fältet säger att läget är lugnt och inga incidenter finns att rapportera.

Mattias Hallgren
Tjänsteförrättande PIO