Frågan om förlängning ställs i april

Överstelöjtnant Peder Ohlsson, chefen för Tchadsvenskarna, ser positivt på regeringens förslag att förlänga insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken.– Under april kommer vi att fråga varje enskild soldat om hur de ser på en eventuell förlängning av kontraktet, säger han.

Först väntar ett hårt jobb under några veckor med att etablera TD01 i operationsområdet i östra Tchad. Därefter ska förbandet fråga soldaterna om de vill förlänga kontraktet, berättar styrkans chef Peder Ohlsson. Foto: Mats Laggar/TD01

Förbandet inväntar formellt Försvarsmaktens, regeringens och riksdagens beslut i frågan.
– Alla i förbandet är ändå orienterade om upplägget och de eventuella tiderna för en förlängning. Vi ska nu analysera hur en sådan förlängd organisation kan se ut, säger Ohlsson.

I rätt ordning
Det svenska förbandet ser det som viktigt att planeringen sker i rätt ordning och med rätt prioritering.
– Just nu är vi i en etableringsfas i operationsområdet. Vi har börjat lösa skarpa uppgifter. Våra soldater måste i detta läge i första hand koncentrera sig på det. Det arbetet kräver stor koncentration. Men samtidigt arbetar vi i staben med frågan om förlängning. När underlaget är klart ska vi fråga soldaterna vad de tycker, säger Ohlsson.

Förbandets ledning ser ändå positivt på möjligheterna till en förlängning av kontrakten.
– Med tanke på den positiva förbandsanda som råder ser jag positivt på det. Vi känner oss alla behövda här. Vi är en mycket viktig del av Eufor och dess etablering, inte minst eftersom vi är det första reguljära förbandet i operationsområdet. Det understryker allas vårt ansvar, säger Peder Ohlsson.

Kan bli kvar till oktober
Regeringen har gett Försvarsmakten anvisningar att inleda förberedelser för en förlängning av Tchadinsatsen till och med 31 juli. Om materielen inte kan tas hem direkt, beroende på regnperiodens omfattning, är tanken att styrkan ska ersättas av en avvecklingsstyrka. Förslaget innebär att svensk personal kan bli kvar i området fram till mitten av oktober, beroende på hur mycket regnperioden påverkar avvecklingen.

Uppgiften för avvecklingsstyrkan blir att bevaka, underhålla och förbereda återtransporten. Riksdagsbeslut väntas i frågan den 14 maj. Regeringsbeslut följer dagen efter, den 15 maj.