Fortsatta förseningar i helikopterleverans

Nordic Battlegroup har nu tillgång till fyra helikoptrar av typen HKP 4. Den andra helikoptertyp som NBG skulle utrustas med är dock fortfarande inte levererad.– Vi ser allvarligt på dessa kraftiga förseningar, säger konteramiral Leif Nylander vid Försvarsmaktens högkvarter.

NBG:s helikopterenhet består av sju medeltunga helikoptrar, tre HKP 10 Superpuma och fyra HKP 4 Vertol. De modifierade HKP 4, med ballistiskt skottskydd och kulspruteinstallation, har nu efter förseningar levererats till Försvarsmakten. Helikoptrarna är nu anpassade för internationella uppdrag.

Omfattande förseningar
De tre HKP 10, som ska specialutrustas för medicinsk vård, dras fortfarande med omfattande förseningar. Modifieringen har tagit avsevärt längre tid än väntat, och problem har tillstött hos leverantören. I dagsläget finns ingen tidsplan för när helikoptrarna kan levereras.

– Även om de inte kommer att bli aktuella för Nordic Battlegroup är vi mycket angelägna att få helikoptrarna levererade. Tanken är att de senare ska användas som sjukvårdshelikoptrar i vår insats i Afghanistan, säger Leif Nylander, chef för Försvarsmaktens materielproduktion.

Lärdomar att dra
Erfarenheter kommer att dras, för att undvika liknande problem vid kommande materielbeställningar.
– Det finns många lärdomar att dra av den här långdragna och försenade processen, både för oss och Försvarets materielverk, säger Leif Nylander.