"Försvarsmakten kunde ha agerat snabbare"

Försvarsmakten drar lärdom av händelserna under Operation Artemis.– Vi inför klarare rutiner. Så fort det finns misstankar om oegentligheter ska en rapport skrivas och skickas hem till Högkvarteret, säger chefsjurist Stefan Ryding-Berg.

Svenska specialförband deltog vid Operation Artemis i Kongo 2003. Foto: Försvarsmakten

I sin utredning om det misstänkta folkrättsbrottet i samband med att en annan nations soldater genomförde ett förhör under Operation Artemis i Kongo 2003, riktar Stefan Ryding-Berg främst kritik mot att den svenske chefen på plats inte skickade någon rapport hem till Högkvarteret.
– Som det nu var rapporterades det inträffade bara som en säkerhetshändelse, att en person gjort intrång på campen, förhörts och senare på kvällen släppts, men något ytterligare framkom inte då, säger Stefan Ryding-Berg.

Debriefing
Personal i internationell tjänst kan utsättas för obehagliga intryck och upplevelser, som det ibland kan ta flera år att bearbeta. Efter varje operation genomförs en så kallad debriefing med psykolog samt gruppsamtal.
– Om Högkvarteret fått information om den påstådda händelsen efter en sådan debriefing hade Försvarsmakten kunnat agera mycket tidigare, säger Stefan Ryding-Berg.

Istället nådde rykten om vad som hänt delar av försvarsmaktsledningen först två år efter händelsen. Att obekräftade uppgifter om oegentligheter i samband med operationer utomlands cirkulerar är dock inte ovanligt, enligt Stefan Ryding-Berg.
– Vid varje operation av den här typen förekommer det alltid rykten och berättelser. Vi kan inte utgå från att de har någon substans förrän de blivit mer konkretiserade.

Allvarliga misstankar
I det aktuella fallet kunde dock Försvarsmakten ha agerat snabbare, menar Stefan Ryding-Berg.
– Det var så pass allvarliga misstankar att vi borde ha tittat närmare på dem, även om det då inte fanns anledning att dra igång en hel utredning.

Efter uppmaning från chefen för specialförbanden inkom i maj 2007 en anmälan från en av svenskarna som var på plats i Kongo 2003. Kort därefter startade den utredning som nu slutförts.

Stort antal förhör
Ett stort antal medlemmar ur specialförbanden har förhörts under utredningen.
– Alla har varit mycket öppna med vad de upplevt. Min uppfattning är att vi i och med detta har fått en bra bild av vad svenskarna uppfattat. Det ger utredningen en bra grund att stå på, säger Stefan Ryding-Berg.

Några av de intervjuade har avvikande uppfattningar om vad som hänt, berättar Stefan Ryding-Berg.
– En sammanvägning av samtalen pekar entydigt åt ett bestämt håll. Jag har dock inte haft tillgång till den utredning som genomförts av den andra nationen. Samtal har enbart ägt rum med svenska officerare, och några bilder eller motsvarande har inte gått att finna.

Erfarenheterna från Operation Artemis blir nu viktiga inslag i utbildningen av soldater för internationella uppdrag.
– Det primära är att avbryta händelsen och anmäla till berörd chef. Missen var att inte rapportera också till Stockholm.