Försvarshögskolans första kandidatexamen utfärdad

Försvarshögskolan är sedan årsskiftet statlig högskola med examensrätt. Nu har skolans första kandidatexamen utfärdats.

Sverker Dahlberg. Foto: Martin Norsell, FHS

Vid en ceremoni fick örlogskapten Sverker Dahlberg från Fjärde sjöstridsflottiljen motta beviset på att han tagit kandidatexamen i militärteknik.

Framförallt för våra militära studerande är det viktigt att kunna peka på att även fristående kurser kan sättas samman till en helhet. Detta kunde vi nu göra genom att dela ut kandidatexamen. Kandidatexamen är inte bara en snygg avslutning på en utbildning, den ger också behörighet till nya kurser och utbildningar, både militärt och civilt, säger studierektor Hans Liwång.